איגוד התעשייה הקיבוצית הכין סדנה להכשרת מנהלי יזמויות בקיבוץ
בתיה רוקמן

איגוד התעשייה הקיבוצית הכין סדנה להכשרת מנהלי יזמויות בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.2.2008

 

השינוי בקיבוצים ותהליכי ההפרטה ובניית מרכזי רווח מביאים אתם צורך בקידום היזמויות והעסקים בקיבוצים. הקמתם והצלחתם של אותם עסקים ויזמויות נגזרת בין השאר מהיכולת של הקיבוץ והנהלתו לתמוך ולסייע באורח מקצועי, תוך הבנת הסביבה העסקית עמה היזמים צריכים להתמודד.

המדור ליזמויות ועסקים באיגוד התעשייה הקיבוצית פותח סדנה להכשרת חברי קיבוצים לתפקיד מנהלי יזמויות, אשר ירכזו  בקיבוץ את פעילות היזמויות והעסקים ואשר עליהם תוטל המשימה ליצור מערך יזמויות ועסקים כלכלי ותורם.

 

לדברי בתיה רוקמן, מנהלת המדור, בניית מערך פנים קיבוצי אשר יקדם את ענייני כלל היזמויות והעסקים בקיבוץ ואף יפעל לשיווק משותף של כלל הפעילות העסקית יכול לסייע הן ליזמים והן לכלכלת הקיבוץ שנהנה מהצלחת חבריו.

 

הסדנה תעסוק במגוון התחומים בהם יכול לסייע הקיבוץ לחבריו בצעדיהם הראשונים כולל בניית תוכנית עסקית, ניהול על פי יעדים ומטרות, קבלת סיוע במימון מגופים שונים, שיווק ומכירות, בקרה וליווי עסקי, ניהול המשאב האנושי, הכנת תקציב, מיסוי ומערכת היחסים המשפטית והכספית בין הקיבוץ לבין החבר היזם.

הסדנה תכלול שישה מפגשים שבועיים שיערכו בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב החל מ-5 במרץ. פרטים באתר האיגוד: www.kia.co.il

 

   

איגוד התעשייה הקיבוצית
להודעת דובר איגוד התעשייה הקיבוצית בנושא

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים