התנועה הקימה מטה שיסייע בעת חירום לקיבוצי עוטף עזה
יואב מרגלית

התנועה הקימה מטה שיסייע בעת חירום לקיבוצי עוטף עזה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.2.2008

 

יסייע בקשר עם גורמי צבא וממשל, ובתחומי בריאות, חינוך, ופעילויות תרבות. כמו כן, הושלמה הכנת "תוכנית מדף" של קיבוץ עורפי המאמץ בעת חירום קיבוץ מעוטף עזה  

 

התנועה הקיבוצית הקימה מטה שיסייע חברתית לקיבוצי עוטף עזה, במקרה של מצב חירום שעלול להתפתח. את המטה ירכז יואב מרגלית, ממחלקת הביטחון, ופעולתו הראשונה, בשיתוף פעולה עם הרכזים-מלווי קיבוצים, היא ביצוע סקר מקדים של מיפוי צורכי הקיבוצים בתחומי חינוך, בריאות ופעילות תרבות, וכן השלמת מערך אימוץ בין קיבוץ דרומי עם קיבוץ שמחוץ לטווח קסאם.

 

הנחת העבודה בהקמת המטה היא שהמצב הביטחוני באזור עוטף עזה עשוי להחריף, ולכן נדרשת תוכנית היערכות תנועתית לשעת חירום, למקרה שתתרחש כזו. המודל שהוצג השבוע בישיבת מזכירות התנועה, מציג מספר תרחישים ותגובות. ההיערכות נשענת על ההנחה שהמועצות האזוריות הן הגורם האחראי בשטח למתן המענה הראשוני, וכניסת רשויות המדינה לפעולה בהדרגה ולפי הצורך, כולל ההיערכות החדשה של הרשות לחירום לאומי (רח"ל). "אנו מניחים שתפקידנו כתנועה קיבוצית, לסייע במקומות בהם יש לנו יתרון יחסי, כמערכת תנועתית כלל ארצית היכולה לקשר בין הקיבוצים בחזית ובעורף ובין המועצות האזוריות, כולל יכולת לרתום לפעולה את הארגונים האזוריים ומוסדות המדינה", אמר השבוע מרגלית.

 

רח"ל ואנחנו

 

במודל שהוצג תסייע מחלקת הביטחון התנועתית לקשר בין גורמים בתוך הקיבוץ, ובינם לבין רשויות הצבא, משרד הביטחון, ורשות חירום לאומית. מחלקת בריאות ורווחה בסיוע מקצועי למרפאות, לעובדי הרווחה, ולקשר עם קופות החולים, בתי חולים ומשרד הבריאות. מחלקת החינוך בהנחיות לעובדי החינוך הבלתי פורמאלי, וקשר עם בתי ספר ומחלקות החינוך ברשויות. מחלקת הפרט בתמיכה לחברי קיבוץ וגורמי רווחה. מטה התרבות בפעילויות תרבות, מלווי הקיבוצים בהעברת מידע שוטף מהקיבוץ לגורמים הרלוונטיים, וציור תמונת מצב עדכנית. לאגף הכלכלה תפקיד בייעוץ וסיוע בתחומי חקלאות ותעשייה. אגף המשימות בגיוס מתנדבים למטרות שונות, במידת הצורך, בקיבוצים. דובר התנועה יעמוד בקשר שוטף עם אמצעי התקשורת, ומזכירי התנועה יעשו את הקשר מול משרדי הממשלה.

 

במהלך גיבוש הרעיון והמסמך קיים יואב מרגלית מספר פגישות עבודה וחשיבה, לימוד ותיאום, עם דובי דקל, יו"ר ועדת הביטחון של מרכז המועצות האזוריות, ועם עודד פלוט, מנהל האגף לשעת חירום במועצת שער הנגב.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים