לראשונה מזה עשור: התנועה הקיבוצית יוצאת לקמפיין, שמטרתו קליטת חברים חדשים בקיבוצים בגליל ובנגב

לראשונה מזה עשור: התנועה הקיבוצית יוצאת לקמפיין, שמטרתו קליטת חברים חדשים בקיבוצים בגליל ובנגב

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 6.2.2008

 

יימשך לאורך 2008. מיועד ל-140 קיבוצים. קהל היעד - בני קיבוץ שעזבו ומשפחות מהעיר. מאז ראשית השבוע הביעו כבר 40 קיבוצים רצון להשתתף בקמפיין

 

 מעודדת מצמיחה דמוגרפית מתונה - גידול בתוך שנתיים של 2700 נפשות באוכלוסיית הקיבוצים - שסיימה שני עשורים של קיטון דמוגרפי בקיבוצים, יוצאת התנועה הקיבוצית במהלך משמעותי שימשך לאורך שנת 2008, שמטרתו קליטה מסיבית של חברים חדשים בקיבוצים. הזרוע המבצעת היא המטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית, הפועל בהתאם להחלטת מועצת התנועה הקיבוצית להציב את נושא הצמיחה הדמוגרפית בראש תוכנית העבודה השנה.

 

מזכירי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב (ולוולה) שור, אמרו השבוע כי מקץ שני עשורים של משבר כלכלי וחברתי הקיבוץ מתאושש כלכלית והסימן להתאוששות חברית - רצון הקיבוצים בקליטת חברים נוספים.

 

עמיקם אסם, רכז המטה לצמיחה דמוגרפית, סיפר כי לאחר שנים רבות שבקיבוצים השקיעו מאמץ ניכר בהקמת שכונה קהילתית לצד הקיבוץ וצירוף תושבים זמניים, הכוונה כעת היא קליטה למעמד של חברות מלאה. קהל היעד לקמפיין הוא בני קיבוץ שעזבו ומשפחות מהעיר, והם ינותבו ל-140 קיבוצים בנגב ובגליל.

 

הקמפיין כולל שלושה שלבים: הראשון - הפצת שאלון ואיסוף מידע מהקיבוצים הרלוונטיים, השלב השני - קמפיין פרסומי ובו פנייה לציבור הרחב להצטרף לקיבוץ, תוך פרסום פרטי שמות קיבוצים המעוניינים לקלוט חברים חדשים. השלב השלישי - הפניית המתעניינים לאותם קיבוצים המבקשים לקלוט ונמצאו מתאימים לבקשת המתעניינים.

 

השבוע הושק השלב הראשון - שאלונים שנוסחו במטה נשלחו להנהלות ומזכירויות הקיבוצים. השאלון מכיל שאלות בסיסיות - האם מעוניין הקיבוץ לקלוט חברים חדשים, והאם רצונו בקליטה למעמד תושבות או לחברות מלאה באגודה השיתופית, מהו המספר המרבי הרצוי שביכולתו של הקיבוץ לקלוט, והאם הקיבוץ ערוך לנושא הקליטה מבחינת תקנון והסדרי קליטה מוסכמים. שאלות אחרות מתייחסות להיבטים תכנונים, למשל האם לקיבוץ תב"ע (תוכנית בינוי ערים) מאושרת על ידי מוסדות התכנון, וכמה מגרשים ודירות ריקות מסוגל הקיבוץ להקצות לקליטה.

 

מאז ראשית השבוע הגיעו תשובות מ-40 קיבוצים - 25 בנגב ו-15 בגליל. כולם הביעו רצון להשתתף בפרויקט ולקלוט מצטרפים חדשים במעמד של חברות מלאה בקיבוץ. במטה מצפים להגעתן של תשובות מעוד 100 קיבוצים נוספים במהלך השבועיים הקרובים, ואומרים כי זהו שלב הכרחי בקידום מהלך האמור לא רק להכריז "פנינו לגליל ולנגב", אלא גם לקדם קליטה ממשית בהתאם לתנאים וליכולות של הקיבוצים המעוניינים בכך.

 

בשיאה מנתה אוכלוסיית 273 הקיבוצים 163,000 נפשות. השפל - 115,200. בראשית 2007 מנתה אוכלוסיית הקיבוצים 117,700 נפשות.

 

לכתבה בנושא ב"הדף הירוק", 7.2.08
לאתר המטה לצמיחה דמוגרפית
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים