סיוע לסטודנטים וחיילים משוחררים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

סיוע לסטודנטים וחיילים משוחררים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.6.2013

 

רינת גלילי, מנהלת אגף חברה

אגף חברה וקהילה מטפל בימים אלה בדירוג עדכני של הקיבוצים לפי מצבם הכלכלי ונתוני ההכנסה לנפש. ברשימה מופיע שם הקיבוץ, הקבוצה אליו הוא משתייך ודירוגו בסולם.

 

דירוג עדכני של מיקום הקיבוץ בסולם רלוונטי לסטודנטים וחברי קיבוצים הנדרשים להציג את מצב הקיבוץ בעת הגשת בקשה לסיוע במלגה, או פטור משכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה, ואף מהקרן לקליטת חיילים משוחררים. מוסדות רבים מחליטים על באם להיענות לבקשה או לדחותה לפי מצב הקיבוץ, כפי שהוא משתקף מנתוני ההכנסה לנפש המעודכנים והמאושרים של הקיבוץ.

 

משרד רואי חשבון "ברית פיקוח" מעביר את הנתונים של הקיבוצים עימו הוא עובד, בכפוף לאישור הקיבוץ. קיבוצים שאינם עובדים עם משרד "ברית פיקוח" מתבקשים להורות לרואה החשבון עימו עובד הקיבוץ להעביר אלינו את דו"ח הכנסה לנפש לפי דוח המס לשנת 2011 וכך נוכל להרכיב את הרשימה ולסייע לפניות סטודנטים וחברי הקיבוץ. קיבוצים שלא יעבירו אלינו את הנתונים, לא יופיעו ברשימת הדרוג, וכך הסטודנטים מאותם קיבוצים לא יוכלו לצערנו לקבל את הסיוע, שייתכן והיו זכאים לו.

 

את הפרטים ניתן להעביר לאגף חברה וקהילה, התנועה הקיבוצית, רח' לאונרדו דה-וינצ'י 13, ת"א 61400 או במייל eti@tkz.co.il  

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים