תנועה בשטח
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

תנועה בשטח

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.6.2013

 

כנס משקי דרום

מועצת התנועה תדון ביעדי התנועה: ממצאי סקר מראים מה חושבים החברים

 
240 ממלאי תפקידים וחברי קיבוצים השתתפו בשבוע האחרון בשלושה כנסים אזוריים שקיים מטה התנועה, לקיבוצי גרנות, מילואות, משקי הדרום והנגב. על הפרק הוצבו חזון התנועה ויעודה, ופרטי תכנית העבודה לחצי השנה השנייה של 2013 ולשנת 2014, כפי שיוצגו בכינוסי מועצת התנועה ב-17/6 וב-30/6. "לאחר בחירתי התחלנו במטה התנועה תהליך של היערכות מחדש, מתוך כוונה להתקרב לקיבוצים ולחברי הקיבוצים, לנושאים המעסיקים ביותר קיבוצים, ולגבש סדר יום תנועתי משותף", אומר איתן ברושי, מזכ"ל התנועה. שישה כנסים התקיימו עד כה, ובמטה התנועה מרוצים ממדית ההשתתפות והפידבקים למהלכים שמציגה התנועה והיערכותה המחודשת. התייחסויות המשתתפים נגעו בנושאי חינוך, פנסיה, וכמובן, איך לא - רשות מקרקעי ישראל, ומדיניות עצירת היתרי בניה ופיתוח בקיבוצים, עקב אי הסכמות על מסלול השיוך. אלה יוצרים זעם, תסכול גדול ובולמים מהלכי קליטה. בתנועה מצפים שוועדה בין-משרדית שהקים שר השיכון בשבוע שעבר תפתור את המחלוקת בהצגת מסלול שיוך חלופי ומוסכם.

 
מי אנחנו

 
במועצת התנועה בעוד עשרה ימים יוצג חזון מעודכן, ולפיו "התנועה הקיבוצית היא תנועת התיישבות ציונית, של קיבוצים שהינם אגודות שיתופיות.
התנועה הקיבוצית מעודדת צמיחה, התחדשות ופתוח של הקיבוצים, מקדמת את החקלאות, התעשייה, המרחב הכפרי והשמירה על השטחים הפתוחים.
התנועה הקיבוצית פועלת על בסיס ערכים אוניברסאליים ובהם סולידריות, צדק חברתי, שוויון הזדמנויות וקידום נשים, שוויון ערך האדם וזכותו לכבוד ולחרות.
התנועה מובילה ומקיימת ערבות הדדית ושיתופיות כבסיס ערכי לחוסן כלכלי וחברתי, מכירה במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועלת עמם ולמען כל אחד מהם בנפרד כרשת משלבת; כשהיא רואה בחברים ובקיבוצים שותפים פעילים במימוש שליחותה בחברה הישראלית וביהדות התפוצות.
לצורך כל אלה ועוד, תפעל התנועה הקיבוצית כרשת פתוחה ויזמית המעודדת שותפויות, יצירתיות וחדשנות, כבסיס להטמעת הערך המוסף הקיבוצי וייחודו.

 
ומה תפקידנו

 
בהמשך לחזון, ייעוד התנועה הוא פיתוח הקבוץ, התחדשותו וצמיחתו לאורך זמן - תוך הטמעת ערכי הקיימות והובלת מימושם. טיפוח מנהיגות ומעורבות ויצירת שיתופי פעולה שיבטיחו איתנות חברתית וכלכלית. יצירת תשתית ומקור ידע, לימוד והשראה, אשר ינחו מהלכי תכנון, קבלת החלטות ועשייה. פיתוח וקידום מערכות חינוך ותרבות לחיזוק זהותה הערכית ותרומתה לחברה הישראלית. מיצובו של הקיבוץ כגורם משפיע במרחב הכפרי, בחברה הישראלית וביהדות התפוצות. מימוש שליחותה בחברה הישראלית - בתרומה לביטחון, בחתירה לשלום ובהתנדבות למשימות לאומיות וחברתיות. לצורך כל אלה ועוד, תפעל התנועה הקיבוצית כרשת פתוחה ויזמית המעודדת שותפויות, יצירתיות וחדשנות, כבסיס להטמעת הערך המוסף הקיבוצי וייחודו.

 
במרכז: ייצוג כלפי חוץ

 
השבוע אנו מפרסמים סקר שביצעה פרופ' מיכל פלגי, מהמכון לחקר הקיבוץ, בהזמנת מטה התנועה, במטרה לבחון ציפיות חברי קיבוצים מהתנועה. הסקר מראה שמרבית המשיבים מצפים שהתנועה תעסוק יותר בייצוג הקיבוצים כלפי חוץ ודאגה לזכויות הקיבוצים והחברים, כלומר בנושאים קיומיים, ופחות בנושאים פנימיים של הקיבוצים. הנושאים החשובים ביותר הם הבטחת זכויות הקיבוצים בקרקע וייצוג כלפי מוסדות המדינה. יחד עם זאת נושאים נוספים נתפסים כחשובים מאוד כגון: טיפול בזכויות הפנסיה ובביטוח פנסיוני של החברים, ליווי קיבוצים במצוקה, הבטחת הערבות ההדדית בקיבוצים. נושאים בהם משיבי הסקר סבורים שפחות חשוב שהתנועה תעסוק הם טיפול בבעיות הפרט בקיבוץ, קידום הנושא האקולוגי, טיפול בשיוך דירות, עידוד יזמויות ועסקים קטנים למען הצמיחה הכלכלית של הקיבוצים ועוד. ידיעה מורחבת בעמודי החדשות ובאתר הקיבוצים www.kibbutz.org.il

 


 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים