שר השיכון מינה ועדה שתגבש מסלול שיוך דירות חלופי בקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

שר השיכון מינה ועדה שתגבש מסלול שיוך דירות חלופי בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 28.5.2013

ח"כ אורי אריאל, שר השיכון

מזכ"ל התנועה הקיבוצית: "חותרים להסדר קבע עם המדינה"

 

שר השיכון, אורי אריאל מינה ועדה לבחינת ההסדרים מול הקיבוצים לעניין שיוך דירות בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל הקיימות כיום (751 ו-1155) ובחינת מסלול הסדר נוסף, כך שישמר לקיבוץ מעמד בקרקע, על מנת לאפשר שמירה על אורח החיים הקיבוצי. כך הודיע השר אריאל לנציגי התנועה הקיבוצית שנועדו עימו בשבוע שעבר: מזכ"ל התנועה- איתן ברושי, עו"ד מיכי דרורי, ובארי הולצמן. עוד נמסר בהודעה כי הועדה תדון בסוגיות ה"שימושים החורגים" ותבחן את הגדרתם לרבות מתווה הסדרתם.

 

בוועדה יהיו חברים בנצי ליברמן, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד השיכון, עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות, עו"ד יעקב קווינט, יועצה המשפטי של רמ"י, יאיר פינס ממשרד האוצר, ויובל פונק סמנכ"ל החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית.

 

הוועדה תסיים עבודתה בפרק זמן של שישה חודשים ותמסור המלצותיה לשר השיכון.

 

מזכיר התנועה, איתן ברושי, ברך על הקמת הועדה שקמה במציאות של משבר ביחסים בין התנועה הקיבוצית לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), המנהלת מדיניות של עצירת חתימה על היתרי בניה בעשרות קיבוצים.

 

בישיבתה בראשית השבוע הסמיכה מזכירות התנועה הקיבוצית צוות כמייצג הבלעדי המוסמך של התנועה לעניין המגעים מול רמ"י, ובו חברים עו"ד מיכי דרורי (מרכז הצוות), בארי הולצמן, רפי עשת, איציק באדר, עו"ד רון רוגין, ויונתן בשיא.

 

בתגובה להקמת הוועדה אומר מזכ"ל התנועה הקיבוצית, איתן ברושי: "הגיעה העת להגיע להסדר קבע עם המדינה בנושא המקרקעין, ולהגיע להסדר קבע בנושא הבניה וזכויות החברים בדירות מגוריהם לפי החלטות הקיבוץ. אנו מברכים על הקמת הועדה ועל הרכבה, ומקווים שניתן יהיה להגיע בעזרתה למדיניות מוסכמת, להסדר קבע, ולהקטנת החיכוך בשטח המחנה בקיבוץ, לרבות לעניין מסלול הסדר נוסף ל"שיוך פנימי" והסדרה קבועה של פעילות כלכלית ועסקית שאינה חקלאית.

 

יחד עם זאת, קבעה המזכירות כי "תנאי רמ"י לחתימה על היתרי בניה בקיבוצים המשייכים ב'תקופת הביניים' עד לגיבוש ההסדר החדש טעונים שיפור והשלמה. נעשה לקיצור תקופת הביניים עד גיבוש מסלול שיוך חלופי חדש, שיאפשר לכל קיבוץ לבחור ולממש את המסלול הרצוי לו לשיוך דירות".

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים