בחודש הבא: התנועה מציגה מבנה ארגוני, חזון ויעדים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בחודש הבא: התנועה מציגה מבנה ארגוני, חזון ויעדים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 27.5.2013

 

איתן ברושי, מזכ"ל התנועה
מועצת התנועה הקיבוצית תתכנס בחודש יוני פעמיים - מושב ראשון ביום ב', ט' תמוז תשע"ג, 17.6.13 בשעה 09:00, ומושב שני ביום א', כ"ב תמוז תשע"ג, 30.6.13 בשעה 09:00.

 

על סדר היום בשני הכינוסים: חזון התנועה ויעודה, מבנה ארגוני, ודגשים לתוכנית העבודה ותקציב 2013-14 כפי שעוצבו בדיונים וסדנה מיוחדת, מאז כניסת איתן ברושי לתפקיד מזכ"ל התנועה באמצע חודש פברואר. נושאים נוספים בסדר היום - עדכוני ועדת גיוס רחבה, אישור צרוף מנכ"ל איגוד התעשיה למזכירות התנועה, אישור הועדה להנחות במיסי התנועה, דוחות ועדכונים על פעילות התנועה מול תקציב המדינה 2013-14, פעילות מול רשות מקרקעי ישראל בנושא בניה ומקרקעין, מועדון צוותא, ופנסיה - 'ועדת גילאון'.

 

פתיחת המועצה השנייה תיוחד ל"מאה שנות השומר הצעיר".

 

מדברים עם השטח

 

ביום שני קיים מטה התנועה שני כנסים אזוריים - לקיבוצי גרנות ולקיבוצי מילואות - בהשתתפות של 180 משתתפים מקיבוצי השרון, זבולון, והגליל המערבי. בכנסים נפרשו הצעות לחזון, יעדי ותכנית העבודה כפי שיובאו לאישור בכינוס מועצת התנועה בחודש הבא. בשני הכנסים חזרו והעלו ממלאי תפקידים מהקיבוצים את מורת רוחם ממדיניות רשות מקרקעי ישראל ביחס לקיבוצים ומסלול שיוך הדירות, המתבטאת בעצירת חתימה על היתרי בניה ופיתוח בקיבוצים, מה שיוצר "פקק", תסכול רב ועצירת קליטה בקיבוצים. מזכ"ל התנועה, איתן ברושי דיווח בנושא זה על משא ומתן אינטנסיבי עם שר השיכון, שהבשיל להקמת ועדת בכירים במשרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, רשם האגודות השיתופיות והחטיבה להתיישבות, והיא תבדוק את מסלולי השיוך הקיימים ותגבש בתוך שישה חודשים מסלול שיוך חלופי ומוסכם ליישום בקיבוצים. (ידיעה מורחבת בנושא זה - בעמודי החדשות).

 

לסדר יום של המועצות - לחצו כאן

מצגת - התנועה הקיבוצית: חזון, ייעוד, מבנה, דגשים

 

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים