חזון התנועה הקיבוצית ויעודה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

 

 7.5.2013

הצעה שתגיע לדיון ולהחלטה

במועצת התנועה שתכונס בחודש יוני 2013

 

חזון התנועה הקיבוצית ויעודה

 

כפי שהם מוצעים לעיון ולבחינה בכנסים האזוריים המתקיימים

לקראת גיבוש תכנית העבודה של התנועה ותקציבה לסוף 2013 ושנת 2014.

הנוסח שלהלן גובש בסדנת פעילים, נבחן בכנסים ומעודכן (20.5) לאחר קבלת הערות

 

התנועה הקיבוצית הינה תנועת התיישבות ציונית פלורליסטית של קיבוצים, המתנהלים כאגודות שיתופיות חקלאיות יצרניות, בנות קיימא ורב דוריות.

 

קיבוצי התנועה רואים את טיפוח החקלאות ואת הקשר לאדמה כערכי יסוד, שומרים על צביון כפרי, מקיימים ערבות הדדית - כעקרון יסוד קיומי, פועלים באופן דמוקרטי ומפתחים מערכות חינוך ותרבות עברית מקורית עם זיקה למורשת ישראל ולערכי יסוד הומניסטיים ובהם סולידריות, צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, שוויון ערך האדם, וזכותו לכבוד ולחירות.

 

יעודה של התנועה הקיבוצית, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודת מטה התנועה:

לפעול כרשת מְשַלֶּבָת וכגוף מַנְחֶה בעל יכולת הַשְרָאָה וְהַשְפָּעָה, שתכליתו לְאַפְשֵר את המשך קיומו ופיתוחו של הקיבוץ על חבריו, כחלק מהמרחב הכפרי, תוך טיפוח מנהיגות , ויצירת שיתופי פעולה שונים לחיזוק איתנותו הכלכלית והחברתית וגם לצורך מימוש שליחותם של התנועה וקיבוציה אל מול החברה הישראלית והעם היהודי בתפוצות.

 

שליחות זו תבוא לידי ביטוי בתרומה לביטחון, בחתירה לשלום, בקידום ובביסוס ההתיישבות כערך לאומי וחברתי ובפיתוח וקידום מערכות חינוך ותרבות, לחיזוק זהותה הערכית ולקידום הצדק החברתי בחברה הישראלית כולה.

 

את כל זאת תחתור התנועה הקיבוצית להשיג באמצעות עידוד היצירה המקורית ופיתוח הרעיון הקואופרטיבי על גווניו השונים, קידום רעיון הערבות ההדדית כעקרון חיים כלל חברתי וטיפוח ערך הקיימות כביטוי לרצונה לשמר על השטחים הפתוחים ועל החקלאות ברחבי הארץ ובפריפריה לתועלת החברה הישראלית כולה בדור הזה ובדורות הבאים.

 

מצגת - התנועה  הקיבוצית - חזון, ייעוד, מבנה, דגשים

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים