מיישרים קו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 
מיישרים קו

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 20.5.2013

 

איתן ברושי ויעל שאלתיאל

מזכירות התנועה גיבשה הצעה שתגיע לדיון ולהחלטה במועצת התנועה שתכונס בחודש יוני 2013 בדבר חזון התנועה הקיבוצית ויעודה. אלה מוצגים לעיון ולבחינה בכנסים האזוריים החודש. חזון: התנועה הקיבוצית הינה תנועת התיישבות ציונית פלורליסטית של קיבוצים, המתנהלים כאגודות שיתופיות חקלאיות יצרניות, בנות קיימא ורב דוריות. קיבוצי התנועה רואים את טיפוח החקלאות ואת הקשר לאדמה כערכי יסוד, שומרים על צביון כפרי, מקיימים ערבות הדדית - כעקרון יסוד קיומי, פועלים באופן דמוקרטי, ומפתחים מערכות חינוך ותרבות עברית מקורית עם זיקה למורשת ישראל ולערכי יסוד הומניסטיים ובהם סולידריות, צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, שוויון ערך האדם, וזכותו לכבוד ולחירות.

 

יעדי התנועה הקיבוצית, הבאים לידי ביטוי בעבודת מטה התנועה: לפעול כרשת מְשַלֶּבָת וכגוף מַנְחֶה בעל יכולת הַשְרָאָה וְהַשְפָּעָה, שתכליתו לְאַפְשֵר את המשך קיומו ופיתוחו של הקיבוץ על חבריו, כחלק מהמרחב הכפרי, תוך טיפוח מנהיגות ויצירת שיתופי פעולה שונים לחיזוק איתנותו הכלכלית והחברתית וגם לצורך מימוש שליחותם של התנועה וקיבוציה אל מול החברה הישראלית והעם היהודי בתפוצות.

 

שליחות זו תבוא לידי ביטוי בתרומה לביטחון, בחתירה לשלום, בקידום ובביסוס ההתיישבות כערך לאומי וחברתי ובפיתוח וקידום מערכות חינוך ותרבות, לחיזוק זהותה הערכית ולקידום הצדק החברתי בחברה הישראלית כולה.

 

את כל זאת תחתור התנועה הקיבוצית להשיג באמצעות עידוד היצירה המקורית ופיתוח הרעיון הקואופרטיבי על גווניו השונים, קידום רעיון הערבות ההדדית כעקרון חיים כלל חברתי, וטיפוח ערך הקיימות כביטוי לרצונה לשמר על השטחים הפתוחים ועל החקלאות ברחבי הארץ ובפריפריה לתועלת החברה הישראלית כולה, בדור הזה ובדורות הבאים.

 

תוכנית 100 הימים - תקציר תוכנית העבודה למזכיר התנועה 

 

חזון התנועה הקיבוצית ויעודה - נוסח סופי לקראת הכנסים (7.5.13)

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים