נא להכיר: קרן ל.ה.ב
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

נא להכיר: קרן ל.ה.ב

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.5.2013

יעל גיט

מי אנחנו? קרן ל.ה.ב. (לעידוד הצמיחה בקיבוצים) היא יוזמה של התנועה הקיבוצית לספק פתרונות אשראי חוץ בנקאי תוך התמקדות בחברות מידל-מרקט בקיבוצים. באפשרות הקרן לבצע גם השקעות אקוויטי (בשיעור מסוים מכלל התחייבויות ההשקעה בקרן).

 

בקרן השקיעו ארגונים קיבוציים אזוריים וארציים לצד משקיעים פרטיים (אנשי עסקים מובילים במשק). למגזר הקיבוצי נציגות בוועדת ההשקעות ובהנהלה. יו"ר הקרן הוא גיורא עופר, ומנכ"לית הקרן היא יעל גיט.

 

היקף הגיוס הראשוני של הקרן עומד על מעל 100 מיליון ש"ח והיא מתמקדת במתן אשראי חוץ בנקאי בסכומים נמוכים יחסית של 5 עד 20 מיליון ₪. הקרן מבצעת הלוואות או השקעות בסכומים גבוהים יותר, בשיתוף עם גורמים נוספים (חלקם משקיעים בקרן).

 

הקרן אינה שואפת להחליף אשראי בנקאי בפעילותה אלא לבוא כשכבה נוספת לחוב מול הבנקים. יתרונה של הקרן הוא ביכולת לגלות גמישות ביחס למדיניות הבנקאית המקובלת במספר פרמטרים (שיעור המימון הנדרש, מימון לזמן ארוך יותר, בטוחות במקדמי בטחון מופחתים) ובמתן משקל משמעותי יותר לפרמטרים של פוטנציאל עסקי, ניהול ובעלות.

 

עקרונות המימון שמציעה הקרן הן הלוואות לתקופה של עד 7 שנים; מימון מזנין, מימון שהריבית בו גבוהה יותר מהריבית הבנקאית כתלות בסיכון בכל עסקה: מרכיב אפסייד וקבלת בטוחות ובחינת פרמטרים של כושר החזר.

 

מוזמנים לפנות ליעל גיט, מנכ"ל קרן להב בטלפון: 03-7288770

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים