מייצרים שותפות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מייצרים שותפות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.4.2013

 

אודי אורנשטיין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית

מזכירות התנועה התחדשה בישיבתה בראשית השבוע באודי אורנשטיין (רביבים), מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, שנענה לבקשת איתן ברושי להצטרף כחבר מזכירות, במסגרת מדיניות של הידוק קשרים והרחבת פעילות משותפת בין שני הגופים. אישור פורמאלי יעשה בכינוס מועצת התנועה. "האיגוד מייצג את התעשייה, לה נדבך משמעותי בכלכלת הקיבוצים, ומעצם זאת בסדר היום הקיבוצי, לכן חשבנו שיהיה נכון שראש האיגוד יהיה חבר מזכירות התנועה". במסגרת הרחבת הפעילות המשותפת יערכו גם סיורים משותפים בקיבוצים.

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים