ביכורי מזל טוב
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

ביכורי מזל טוב

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.4.2013

 

לקראת חג השבועות והביכורים, בו מציינים קיבוצים רבים גם את ביכורי הילודה, אני מבקש לפרסם בתקשורת מידע על הילודה בקיבוצים. במכתב ששלחתי למזכירויות ביקשתי מידע על הילודה "משבועות ועד שבועות" (כולל לידות צפויות בשבועות הקרובים...). נושא נוסף אליו נדרשת התייחסות הוא האם מדובר בגידול או קיטון מספר הלידות ביחס לשנה קודמת. את המידע העבירו אליי לפקס 03-6951195 או לכתובת dover@tkz.co.il

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים