מזכ'ל התנועה ומנכ'ל מינהל מקרקעי ישראל דנו, בין היתר, בחידוש היתרי הבניה בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מזכ"ל התנועה ומנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל דנו ביישוב המחלוקות, ובראשן חידוש היתרי הבניה בכל הקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.3.2013

 

ביום חמישי האחרון נערכה פגישה בין מזכ"ל התנועה, איתן ברושי, עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן. אל ברושי הצטרפו עו"ד מיכי דרורי, ובארי הולצמן. מצד המינהל השתתף גם היועץ המשפטי, עו"ד יעקב קווינט.

 

בפגישה הציג מזכ"ל התנועה, ברושי, בסיס נתונים שאספו הרכזים, מלווי הקיבוצים, ממנו עולה כי המינהל מעכב חתימה על אישורי בנייה בהיקף של כ-1000 דירות בקיבוצים. "זוהי מציאות מעוותת, שלא ניתן להמשיך לחיות איתה", אמר ברושי למנכ"ל המינהל, ועמד על כך שיחודשו היתרי הבניה לאלתר בכל רחבי התנועה הקיבוצית. הצוות הציג בפני ליברמן נושאים להסדרה ביחסים עם המינהל על פי סדר העדיפות הבא: חידוש היתרי הבניה, חלופות לשיוך הדירות, הסדרת השימושים החורגים וחידוש והשלמת חוזה החכירה לדורות בקיבוצים.

 

בפגישה סוכם לגבש עוד לפני חג הפסח נוהל ביניים מוסכם שיאפשר המשך בניה בקיבוצים תוך מתן ארכה של זמן נוסף לגיבוש חלופות ברורות לגבי המודלים האפשריים לשיוך. על פי החלופה המוצעת, הקיבוצים והחברים יתחייבו כי בתקופת ביניים זו לא יבוצעו עסקאות למכירת זכויות בדירות החדשות שיוקמו בקיבוץ.

 

ראש המינהל נענה לפניית מזכ"ל התנועה הקיבוצית, והתחייב על מתן תשובה מיידית לפנייתו לחדש מיידית את היתרי הבניה בכל הקיבוצים. בסופה של הפגישה ביקש ברושי מראש המינהל ליזום עבודת צוות משותפת בין הצדדים, בכדי להביא להשלמת הבירור בנושאים האחרים שהוזכרו, לא יאוחר מסוף שנת 2013.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים