ברושי: נרחיב הגנה על בעלי צרכים נוספים בקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

ברושי: נרחיב הגנה על בעלי צרכים נוספים בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.2.2013

 

ברושי נושא דברים בערב הגאלה

בכנס השנתי של ארגון אהדה, בו מאוגדות יותר מ-500 משפחות בקיבוצים, שהמשותף להן הוא הורות לילד או נער עם צרכים מיוחדים ונוספים, אמר איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הנכנס, כי התנועה הקיבוצית מחויבת לשמור ואף להעמיק את ההגנה על ילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים בקיבוץ. "הדאגה לכל האוכלוסיות בקיבוץ היא מחויבות אמיתית. היא הבסיס של החברה הקיבוצית. תקנות האגודה השיתופית והערבות ההדדית בקיבוץ השיתופי והמתחדש מגדירות בבירור מה מגיע לכל חבר, ואנו מחויבים להקפיד על כך.

 

שאלתיאלי מגיעה

 

ברושי מעלה הילוך: בראשית השבוע המשיך איתן במפגשי תאום עם התנועות והארגונים הכלכליים האזוריים למעקב אחרי הכנת תקציב המדינה ואיתור גזירות לא מידתיות על ההתיישבות. בד בבד נפגש ברושי עם אגפי התנועה - החברתי ולמשימות לאומיות, להכרת תחומי פעילות המחלקות, בקשר עם ממלאי תפקידים וחברים בקיבוצים, ועם גורמי מדינה. בשבוע הבא תכנס יעל שאלתיאלי (נוה אור) לרכז עבודת הכנה של סדנה שתתקיים בחודש הבא, בהשתתפות עובדי מחלקות התנועה, ובה תגובש תכנית עבודת התנועה למחצית השנייה של 2013 ו-2014, בהסתמך על תכנית 100 הימים של ברושי. פגישה נוספת, רחבה, התקיימה בנושא הפנסיה בקיבוצים, כדי להיערך לשלב שאחרי הגשת "דוח גילאון" של ועדת העבודה והרווחה. ברושי הנחה את אגף רכזי אזור - מלווי הקיבוצים להגיש לו דו"ח עדכני על תשלום הפנסיה בכל הקיבוצים. בנוסף, נקבעה פגישה עם נציגי התארגנות פנסיה בראש והסתדרות החלוצה.

 

היי דרומה

 

בהמשך השבוע נפגש ברושי עם נציגי יישובי צפון ים המלח ובקעת הירדן, שהעלו בפניו מספר נושאים עימם מתמודדים היישובים בחבל ארץ זה, ולאחר מכן השתתף בסמינר התיישבות של תנועת המושבים, כאורחם ואות לשיתוף הפעולה ויחסי האמון שנרקמו בין התנועות.

 

בגזרת תחום המקרקעין נקבעה פגישה ראשונה בין איתן למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן, בה יועלו כמה עניינים, ביניהם הסדרת היחסים בין המינהל לקיבוצים, שחרור עצירת הבניה בחלק מהקיבוצים, והגעה להסכמות במהלכי שיוך הדירות. בהמשך לסיורו של ברושי בקיבוץ בחן, המצוי במשבר כלכלי וחברתי, הוטל על מחלקות התנועה, בשיתוף עם המועצה האזורית והארגון הכלכלי האזורי לזרז טיפול כלכלי וקהילתי , לרבות נושא הפנסיה לגמלאים. ברושי ילווה את הטיפול, שיכלול גם קשר עם הבנקים ובודק מטעם רשם האגודות השיתופיות.

 

בחזרה למציאות

 

ובחזרה לאהדה: בדיון העלו כמה משתתפים את הצורך בהמשך שיתוף הפעולה עם מחלקות התנועה, ביניהן המשפטית, בריאות ורווחה - בהובלת תהליכים ועדכון על חידושים בנושא זכויות ומיצוין. אילנה היוז, יו"ר אהדה, הרחיבה בנושא מיצוי הזכויות, מקרנות ומהביטוח הלאומי. היא סקרה שינויים שחלו השנה בחקיקה, בנגישות, באפשרויות לימודים והשכלה, ובקיבוצים.

 

הרצאתה של ד"ר דינה אייזן העלתה חיוכים באולם. הנושא היה בריאות אופטימית, וכצפוי היא באמת יצרה אוירה טובה, שהקלה על המעבר חזרה למציאות בפאנל בו הועלו דילמות ברמת הקהילה בהשתתפות מוטי קומרוב, מלווה חברתי כלכלי מטעם התנועה ומנהל קהילה במס' קיבוצים, יצחק פלג מנהל קהילה בדגניה ב' ודנה גורן שמטפלת מטעם התנועה במחלוקות שבין החבר לקיבוצו. את הפאנל הנחה גדעון פלס, יו"ר אהדה לשעבר. מסר חשוב שעלה היה החשיבות שהורים לילדים ונערים עם צרכים מיוחדים ידחפו להשגת הסכם בין המשפחה לקיבוץ, ולא ימתינו או יצפו שהיוזמה תבוא מהמערכת. במקומות שיש מעורבות פעילה של הורים, גם לאהדה קל יותר להגיע להסכמות. בסיום הוצגה ואושרה תכנית עבודה שנתית ותקציב.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים