נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

נאום איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, בכינוס מועצת התנועה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 14.2.2013

 

כבן קיבוץ גשר וחבר קיבוץ גבת אני עומד כאן היום נרגש מהמעמד והאירוע. אני מודה על האמון, התמיכה והסיוע לו זכיתי מציבור גדול של חברים. אני מבין את גודל המשימה וכובד האחריות שנטלתי על עצמי בתמיכתכם ויורשה לי לפתוח בכך, שביום זה שב ועולה בי זֵכֶר דור המייסדים, דור של חולמים, לוחמים ובונים, שללא מסירותם לעשייה חלוצית נועזת לא היינו מגיעים להקמת המדינה, ש-277 קיבוצים פזורים לארכה ולרוחבה כקובעי גבולותיה וכבעלי תפקיד מרכזי בעיצוב דמותה - תפקיד שהוא כמשימה העומדת גם היום לפתחנו.

 

זה הזמן להודות גם לועדת הבחירות על הארגון והניהול של מערכת הבחירות ולמי שהציגו עצמם גם כן כמועמדים לתפקיד - אבו וילן ונמרוד מדר, אני מאחל, כי תימצא להם הדרך להמשיך ולתרום בעשייה מבורכת אם בתנועה ואם במסגרות אחרות.

 

ברצוני להעניק תודה מיוחדת לחברים שליוו אותי לאורך כל התקופה האחרונה בניהול הבחירות ובהשגת התוצאות, בהכרה ולימוד הנושאים המרכזיים המעסיקים את הציבור ובעיצוב "תכנית 100 הימים", המציעה פעולה בשני מישורים:

 

המישור הפנימי: הפיכת מטה התנועה למקור ידע והשראה ופיתוח כלים שיאפשרו פתרון לבעיות יסוד וחיזוק מעמד החבר ומתן תשובות ראויות לצרכי הקיבוץ בתנאים המשתנים.

 

המישור החיצוני : פיתוח קשרי הקיבוץ עם סביבתו כגוף תורם ומשפיע, והקמת התארגנות של המרחב הכפרי - על כל מרכיביו - במטרה לפתח פעילות משותפת בתחומי חברה, חינוך ותרבות ולקדם אינטרסים משותפים וקיומיים מול משרדי הממשלה וגופים נוספים. תכנית זו תיבחן ותאושר כנדרש על ידי המוסדות המוסמכים.

 

אני רואה עצמי כממשיך לשאת באותה אחריות שעמס על כתפיו, המזכיר המסיים, וברצוני, לכן, לומר לו כך: ולוולה, בתקופה סוערת מבחינתה של התנועה הקיבוצית, היית אתה קברניט, שידע לנווט את ספינת התנועה הקיבוצית רבת הגוונים מכל בחינה שהיא, וגם אם עדיין לא הגענו לחוף מבטחים, נזכור כי בתקופת כהונתך ידעת וגם הצלחת להתמודד עם האתגר זה. אני מודה לך בשם כולם.

 

ובאשר להמשך הדרך: מדינת ישראל כולה עם התנועה הקיבוצית ושותפיה במרחב הכפרי עוברים תהליכי שינוי דרמטיים. במציאות דינמית זו, השאלה אינה רק מה הייתה תרומתנו בעבר אלא באיזו מידה נדע להיות היום רלבנטיים ואטרקטיביים לחברה כולה ובכך לזכות בהערכה הציבורית הנדרשת כדי שנוכל להתפתח מבחינה כלכלית וחברתית ולהוות מקור משיכה לבנינו ולצעירים נוספים, המחפשים חיים של עשייה שיש בהם שילוב של קידום אישי, תועלת לכלל ומשמעות למדינה ולמערכותיה השונות.

 

לשם כך עלינו לפתוח בניסוח חזון משותף לתנועות ההתיישבות, תוך הדגשת ייחודה של הדרך הקיבוצית ופיתוח מדיניות ואמצעים שהם בבחינת תנאי הכרחי לקיומה של ההתיישבות. לצורך זה אין די בהישענות על רעיונות מן העבר - חשובים ככל שהיו וחשוב על כן לבנות כלים המתאימים למציאות המשתנה עכשיו, ובה בעת גם להיערך נכונה לקראת השנים הבאות.

 

לצורך זה יש ליצור קשרים, לקדם מהלכים של איחוד כוחות ואיגום משאבים, ולבנות שותפות עם המועצות האזוריות, הארגונים האזוריים וגופים נוספים ובין התנועות שיישוביהן יוצרים, בהצטרפם זה לזה, את המרחב הכפרי וזאת תוך בניית יחסים של שווים אל שווים עם העיירות שהיו פעם "עיירות פיתוח", רובן מצוי במה שמכונה היום הפריפריה ולהן צרכים שחובה להתייחס אליהם ואנשים, שחשוב ליצור אתם שיתוף פעולה לטובת כולנו.

 

עלינו לזכור כי ההתיישבות והחקלאות, שהינן אבני יסוד בבניין הארץ, נמצאות היום בקשיים. אסור שההתיישבות תישתל בתודעת הציבור כ"בעיה", שכן מכל בחינה שהיא - כלכלית, חברתית ביטחונית וגם אקולוגית - אנחנו מהווים פתרון שיש בו תועלת לכלל הציבור. אולם ללא מתיישבים, שיוכלו לבנות את בתיהם ואת חייהם בקיבוצים ובישובים אחרים הפזורים במרחבי הארץ ורחוקים מן המרכז - לא תהיה חקלאות ולא התיישבות וכל מה שהם יכולים להביא עמם לטובת החברה והמדינה.

 

כיעד מרכזי, כזה, שיש לחתור אליו בלי הרף, אני רואה את השתלבות אנשינו במערכות השונות של המדינה, ובכך לחזק את מעמדנו, כגורם בעל ערך שיש לו מה לתרום בתחומים רבים בחינוך, בנוער ובצעירים, בפיקוד בצה"ל, בשרות קבע ארוך ובשרות הציבורי הן בשלטון המקומי והן בשלטון המרכזי.

 

על אף המבט מרחיק הראות - אני רואה חשיבות עליונה בכניסה לטיפול מיידי בבעיות העומדות על הפרק כבר היום:

 

- אחד הנושאים החיוניים, העומדים לפתחנו הוא הערכות להתמודדות עם תקציב המדינה 2013 וזאת תוך הקפדה על כך, שלא תיפגע יכולתנו לקיים כרצוננו ובמידה הראויה את השותפות, שהיא מרכיב זהות חשוב של כל קיבוצי התנועה. נעשה זאת בשיתוף פעולה עם כל הגורמים במרחב הכפרי.

 

ובנוסף, הסדרת מערכת היחסים בין התנועה למנהל מקרקעי ישראל כדי לחדש את הבניה בקיבוצים, את שיוך הדירות במתכונת הרצויה לנו, ואת עיגון זכויותינו בקרקע המחייב השלמת הליך "החכירה לדורות".

 

- בנושא הפנסיה - בנוסף להחלטות הקיימות נלמד את ההצעות השונות, כולל זו של ועדת גילאון ונקיים על כך דיון רחב. על מנת להבטיח פנסיה הוגנת לכל חבר, בכל קיבוץ.

 

- העלאת נושא החינוך הערכי-חברתי בקיבוץ, בהתיישבות ובמדינה לראש סדר היום התנועתי. נפעל להמשך הפיתוח הכלכלי והצמיחה הדמוגרפית על מנת לחזק את החברים והקיבוצים ברחבי הארץ.

 

אני פונה אליכם חברי המועצה ובאמצעותכם לחברי הקיבוצים כולם, התנועה היא לא בית התנועה, התנועה היא כל חבר וכל קיבוץ, אין קיבוצים בלי חברים ואין תנועה בלי קיבוצים.

 

אני פונה ומזמין את החברים להיות שותפים בעשיה בקיבוץ, באזור, בתנועה ובמדינה כולה.

רק ביחד ובכוחות משותפים נצליח.

 

היתה לנו הזכות להיות חלק חשוב ומרכזי בהקמת המדינה ויש לנו הזדמנות להיות שותפים מרכזיים בהבטחת קיומה ועיצוב דמותה, נעשה את הכל כדי להבטיח לכל חבר ולכל קיבוץ את יכולת הקיום וטעם הקיום.

 

תודה גדולה לרעיה, אשתי, ולמשפחה, על הליווי לאורך כל השנים.

 

ולחברי הקיבוצים - תודה על האמון.

 

תודה רבה.

איתן ברושי

 

 

למצגת חגיגית שהוצגה במועצת התנועה - "חצרו של קיבוץ דהיום..." - לחץ כאן 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים