לאחר כינון הממשלה החדשה: רוטקופף חוזר למגרש
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

לאחר כינון הממשלה החדשה: רוטקופף חוזר למגרש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 29.1.2013

 

ולוולה נפגש עם השרים

"הוועדה בראשותי תחזור לדיוניה עם כינונה של הממשלה החדשה", הצהיר בראשית השבוע מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף, בסיור בצפון הארץ בו השתתף, סיור שהוגדר כהיכרות עם ההתיישבות.

 

הוועדה הציבורית לבדיקת מדיניות קרקעית לניהול הקרקע החקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל כוללת נציגי משרדי המשפטים, האוצר, והחקלאות, מינהל מקרקעי ישראל והיא הוקמה לאחר ישיבת הממשלה בדגניה, אך פעולתה נקטעה עקב הבחירות לכנסת ה-19. כעת, כאמור, נמסר שיתחדשו דיוניה לקראת השלמת המשימה שהוטלה על חבריה - הגשת המלצות לממשלה בנוגע למדיניות קרקעית לניהול הקרקע החקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל (ובכלל זה המלצות לביצוע). עבור תנועות ההתיישבות חידוש דיוני הוועדה היא בשורה חשובה לאור היחסים העכורים עם המינהל והגבלותיו חדשות לבקרים על היתרי בניה ושימושים ב'שטח המחנה'.

 

האורחים המרכזיים בסיור היו שר המשפטים, יעקב נאמן, היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, ובכירי משרדיהם, ומארגניו היו שר התמ"ת, שלום שמחון, וראשי התנועה הקיבוצית והמושבית, זאב (ולוולה) שור ומאיר צור. עוד השתתפו היועצים המשפטיים של שתי התנועות.

 

בסיור שהחל בבית גבריאל שעל שפת הכנרת המתמלאת, חזרו ופרשו מזכ"לי תנועות ההתיישבות עמדה שהוצגה לוועדה, ובמרכזה צורך בעיגון פורמאלי של זכות החכירה - לדורות בכל שטחי משבצת הקבע בחוזה ל-196 שנים, המשך מעמד האגודה השיתופית כחוכרת הראשית של הקרקע ב'שטח המחנה', והעדפת מהלך שיוך דירות פנימי-חוזי של האגודה השיתופית מול חבר הקיבוץ כחוכר משנה. האורחים התעניינו וגילו עניין בסוגיות שהוצגו, וציינו את חשיבות ההתיישבות וההגעה להבנות.

 

באשר לייעודי ושימושים בקרקע בשטח המחנה בקיבוץ וחלקת המגורים, כמו גם מרכז המושב, הדגיש ולוולה, אלה יהיו כפופים לחוקי התכנון והבנייה בלבד, ללא מעורבות ראשות מקרקעי ישראל ממנו מבקשות התנועות להתנתק. על שטחים אלה יחולו ההסדרים הכספיים כפי שנעשו במגזר העירוני לגבי חוכרים ותיקים. הקרקע תהיה בחכירה לדורות של האגודה, ולא בבעלותה, אולם החכירה תהיה עם מלוא הזכויות, לרבות אפשרות לאגודה לבצע השכרות, שיוך דירות בהחכרת משנה מהאגודה לחברים, הגדלת ניצול, פיצול, שעבוד וכד', ללא צורך בהסכמת המינהל או תשלום למינהל וצורך בחתימתו. ולוולה הדגיש כי עמדת התנועות היא כי הקרקע החקלאית תעובד בידי הקיבוץ, או בידי תאגיד חקלאי המשותף למספר אגודות שיתופיות, או באמצעות תאגיד חקלאי אזורי בו שותף הקיבוץ. הסיור הסתיים בתצפית עם בכירי פיקוד הצפון, על גבול ישראל עם לבנון וסוריה, התמורות בשתי המדינות, והשפעותיהן האפשריות על מדינת ישראל.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים