אל הנגב
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

אל הנגב

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.1.2013

 

הצוות בדביר

דביר: רשימת המתנה להצטרף

 

שמיים כחולים ושמש חמימה שהחליפה את צינת הבוקר קידמו את פנינו בביקור של צוות מטה התנועה בנגב המערבי, בקיבוצים דביר וכרמים. דביר נוסד ביוני 1951 ואוכלוסייתו מונה כיום 250 חברים, ילדים ותושבים. לאחר סיור במפעל "דולב" נפגשנו עם ממלאי תפקידים בקהילה ובכלכלת הקיבוץ שפרשו תמונת מצב עדכנית. איציק עוז, מלווה קיבוצי דרום מטעם התנועה הראה במצגת סיכום חמש-שנתי של מאזני הקיבוץ.

 

בשנים האחרונות נהנה הקיבוץ מתנופת ביקוש להצטרפות לשכונת הרחבה גדולה שהוקמה לצדו, חלקה כבר מאוכלסת. לאור הביקוש ומתוך רצון לחזק את הקיבוץ ולאזן את התמונה מגבשים בדביר בימים אלה מסלול קליטה נוסף, לתוך הקיבוץ, למעמד של חבר קיבוץ לכל דבר ועניין ובכך להגדיל את כמות החברים.

 

מקורות הכנסה עיקריים של הקיבוץ הם גידולי שדה, רפת, לול, ותעשייה - שותפות שווה עם להב מפעל "דולב", ומפעל תבלינים. הפנסיה מסודרת, כמו גם מנגנוני ביטוח בריאות וסיעוד. יעדי הנהגת הקיבוץ הם המשך הפעלת ענפי השירותים לחברים כמו חדר אוכל, בגד, מרפאה ומרכולית, טיפול בפרט, בחינוך, ומיצוי פוטנציאל הכנסה נוספים לקהילה. יעדים נוספים הם צמיחה דמוגרפית וקליטת הבנים, יישום וייצוב השינוי באורחות החיים תוך עמידה באיזון תקציב הקהילה והבטחת הביטחון הכלכלי של החברים.

 

הצוות בכרמים

כרמים: אקולוגים עם הרגליים על הקרקע

 

מדביר לכרמים. הקיבוץ קם ב-1980 על ידי הקיבוץ הארצי והוא אחד מכמה קיבוצים צעירים שקמו באותו עשור. לאחר שנים של דשדוש דמוגרפי החליטו חברי כרמים בשנת 2006 לפתוח את הקיבוץ ולבצע שינוי משמעותי שיזרים אוכלוסייה חדשה שתעמיד את הקיבוץ על הרגליים. צעד ראשון היה מינוי ועד ממונה, שני היה מעבר להתנהלות כקיבוץ מתחדש, ומכאן להתחיל באיתור מצטרפים. החזון שגיבשו הוותיקים והחדשים, ברובם מצטרפים מהעיר, נשען על אקולוגיה ושילובה במעגלי החיים, ופיתוח הקיבוץ כ"יישוב ירוק". אנחנו "אקולוגים עם רגליים על הקרקע" המחישו אנשי כרמים שהשתתפו במפגש עם מטה התנועה. קבוצה נוספת - של שומרי מסורת - הצטרפה דרך עמותת איילים, והיא הוסיפה פרק נוסף לחזון שגובש מחדש בכרמים, חזון של חיים ביחד בין חילונים לדתיים, המקיימים ביניהם "שיח פתוח ומשתף, של כבוד והבנה הדדית, בדיאלוג מתמיד בין הזרמים" כפי שמעידים חברי ההנהלה.

 

גברי ברגיל, מזכיר התנועה לשעבר, וכיום יו"ר כרמים, אומר שמ-27 חברים זינק מספר חברי הקיבוץ ל-90 כיום, ו-60 ילדים, והוא עתיד להיות מוכפל בתוך מספר שנים, מכיוון שבשבוע שעבר התקבל ("בשעה טובה") אישור להגדלת מספר הנחלות ושטח המשבצת כך שניתן לבנות בתים למצטרפים, המתדפקים על דלתות הקיבוץ בכוונה להצטרף אליו כחברים. ברגיל ציין עוד, שפרנסת הקיבוץ נשענת על חקלאות, יזמויות ושכר עובדי החוץ. בשיחה שהתגלגלה הונחו על השולחן נושאים נוספים כמו חינוך, מקורות הכנסה נוספים, סיוע תנועתי לבניה באמצעות קרן קמ"ע, הכנת מנגנוני ביטחון סוציאלי, ועוד.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים