אהדה: שותפים לקידום חוק 'משפחות מיוחדות'
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

אהדה: שותפים לקידום חוק "משפחות מיוחדות"

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.1.2013

 

אילנה היוז-שריג

50 ארגונים ועמותות, ביניהם "אהדה", שהתאגדו להבטחת זכויות לאנשים עם מוגבלות, קיימו בכנסת מפגש עם נציגי מפלגות המתמודדות לכנסת, וזאת כחלק ממהלך קידום "חוק המשפחות המיוחדות".

 

אילנה שריג-היוז (מנהלת אהדה) מסבירה שליבת החוק היא כמיליון וחצי אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם, ומטרת מנסחיו היא לעגן זכויות גם לבני משפחה של בעלי צרכים מיוחדים, מתוך הבנה שהמשפחות גם הן חוות קשיים יום-יומיים. חקיקה שתכיר בזכויותיהם תתקן עוול היסטורי, כך על פי מובילי החקיקה, המסתכלים מערבה ורואים מדינות בהן אנשים עם מוגבלות הם חלק בלתי נפרד מהקהילה, עם אחריות לאיכות חייהם, ושיתופם בקהילה. לכן ניתנים למשפחות בהן בן או בת עם צרכים מיוחדים כלים שיסייעו להן למלא את תפקידן. את זה אין עדיין בישראל, ועול רב, גם כלכלי וגם רגשי, נופל על המשפחות.

 

עקרונות היסוד של הצעת החוק מתמקדים בנגישות ובהירות של מידע לגבי זכאויות, מידע, הדרכה וטיפול למשפחה, הזכות לחיי משפחה ולפנאי, תמיכה בחזרת הורים למעגל העבודה, תמרוץ מעסיקים שיעסיקו הורים של בעלי צרכים מיוחדים, ועוד.

 

כנס שנתי

 

בחודש הבא (19/2) יערך הכנס השנתי של "אהדה", תכני המפגש יפורסמו בשבוע הבא. קהל היעד הם הורים של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בקיבוצים, וממלאי תפקידים, אנשי רווחה ומקצוע, וכל מי שהנושא קרוב לליבו, מציינת אילנה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים