קצבת הפנסיה לגמלאי בקיבוץ תעמוד בשנת 2013 על לפחות 3,053 ש"ח
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

קצבת הפנסיה לגמלאי בקיבוץ תעמוד בשנת 2013 על לפחות 3,053 ש"ח

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.1.2013

רינת גלילי, מנהלת אגף חברה

קצבת הפנסיה שישלם הקיבוץ לגמלאיו תעמוד בשנת 2013 על לפחות 3,053 ₪. הכנסה נוספת היא קצבת זקנה של כ-2,000 ₪ מהביטוח הלאומי. כך מוסרת רינת גלילי, מנהלת האגף החברתי במטה התנועה הקיבוצית, במכתב שנשלח לקיבוצים. בהשוואה לשנה קודמת, מדובר בתוספת של 77 שקלים לסכום הקצבה שמשלם הקיבוץ לגמלאיו, זאת כתוצאה מעדכון שעשה המוסד לביטוח לאומי לחישוב השכר הממוצע במשק לשכיר, אשר לפי 35% מסכום זה מחושבת הקצבה המחייבת ("מינימום") בקיבוץ.

 

בתקנות האגודות השיתופיות - ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש (2005), נקבע כי סכום הגמלה הפנסיונית ("מינימום") בקיבוץ יחושב לפי 35% מהשכר הממוצע במשק. על פי מוסד הביטוח הלאומי, השכר הממוצע המעודכן החל מ-1.1.2013 הוא 8,724 ₪. 35% מסכום זה, קרי "פנסיית הבסיס" היא 3,053 ₪. הסכום תקף לכל שנת 2013.

 

במכתב להנהלות מזכירה רינת מספר כללים והמלצות להתנהלות הוגנת של קיבוצים בתשלום הקצבה המחייבת, כמו מניעת הפחתה מהקצבה של הכנסות בעלות אופי פנסיוני, מכאן שאין להתחשב בהכנסות החבר מעבודה או בזכאות לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי שניתנת בנוסף לפנסיית הבסיס. כלל נוסף הוא שפנסיית הבסיס ניתנת לכל אחד מבני הזוג בנפרד ואינה מותנית בהכנסות בן/בת הזוג. זאת ועוד, הזכאות לפנסיה אינה מותנית בותק החבר בקיבוץ. כלומר, כל חבר זכאי לקבל מהקיבוץ את מלוא פנסיית הבסיס ללא קשר לוותק בקיבוץ. יחד עם זאת, רשאי הקיבוץ לקבוע כללי זכאות באשר לסכום הפנסיה העולה על פנסיית הבסיס ובכלל זה קריטריון שנות וותק החבר בקיבוץ.

 

אגף החברה, בשיתוף אגף הרכזים והמחלקה המשפטית, מלווים את הקיבוצים וחבריהם בהבטחת הסדרי פנסיה, לפחות על פי תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש. נתונים שנאספו מראים שמעל 100 קיבוצים כבר משלמים קצבה בגובה של לפחות 40% מהשכר הממוצע במשק (3,400 ₪ ויותר), מספר קיבוצים דומה מקציב בין 3000 ₪ ל-3,400 ₪, ו-7 קיבוצים מקציבים סכום נמוך מהקצבה המחייבת, ולהם מסייעת התנועה במקורות כמו קרן ק.מ.ע או הארגון הכלכלי האזורי.

 

עדכון פנסיית בסיס - ינואר 2013

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים