בעוד חודש: הבחירות לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בעוד חודש: הבחירות לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.1.2013

רבקה וילנד

ועדת הבחירות קבעה: רשאים להצביע גם חברים ב"עצמאות כלכלית"

 

בבחירות לתפקיד "מזכיר התנועה הקיבוצית" (5/2/2013) יוכלו להצביע גם חברי קיבוץ שמצויים במעמד של "עצמאות כלכלית" מבחינת קיבוצם. כך הודיעה בראשית השבוע יושבת ראש ועדת הבחירות, רבקה וילנד, בהסתמכה על חוות דעת משפטית שקיבלה מעו"ד אמיר גנז, היועץ המשפטי של הוועדה. וילנד נדרשה לסוגיה לאור אי בהירות ששררה באשר לכשרות הצבעתם של חברי שמוגדרים כמי שיצאו ל"עצמאות כלכלית". בחוות דעתו, מנמק עו"ד גנז: "סעיף 14 לתקנון התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נקבע "כל אדם שהוא חבר בקיבוץ החבר בתנועה זכאי לבחור את יושב ראש המזכירות אשר יקרא "מזכיר"... האסיפה הכללית, היא מועצת התנועה, קבעה כי חבר קיבוץ הינו כל מי שהתקבל לחברות בקיבוץ וזכאי להצביע באסיפה הכללית של הקיבוץ. מכאן שככל שהחבר בעצמאות כלכלית התקבל לחברות וזכאי להצביע באסיפה, ותקנון הקיבוץ לא קבע כי חבר בעצמאות כלכלית יהיה מנוע מהצבעה לבחירת מזכיר התנועה הרי שהינו בעל זכות הצבעה".

 

חודש לבחירות לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוצית ממשיכה ועדת הבחירות בהיערכות ליום הבחירות, שיתקיימו ב- 5.2.13. שלושת המתמודדים לתפקיד הם נמרוד מדר מקיבוץ ניר אליהו, איתן ברושי מקיבוץ גבת, ואבשלום וילן מקיבוץ נגבה. וילנד דיווחה על מכתב שנשלח לכל מזכירויות הקיבוצים, ובו התבקשו מנהלי קהילה ומזכירי הקיבוצים לשלוח לוועדת הבחירות את מספר בעלי זכות ההצבעה, ורשימה שמית של בעלי זכות ההצבעה בקיבוצם, וזאת על מנת שבוועדת הבחירות יוכלו להכין עזרים הנדרשים ליום הבחירות, כמו הפקת מעטפות מיוחדות, הכנת פתקי ההצבעה ורשימה רשמית של הזכאים להצביע, ואלה יועברו לקיבוצים לקראת יום הבחירה. הערכה היא שמספר בעלי זכות הצבעה הוא כ-70,000.

 

עוד מסרה וילנד, "בימים הקרובים יישלח לקיבוצים מסמך המרכז את הפעולות שיש לבצע לקראת יום הבחירות, ובראשם מינוי ועדת קלפי ובחירת יו״ר לוועדה, וכן את הכללים לניהול הקלפי. במקביל נערכת הועדה לארגון יום הבחירות, כולל ביקורי הועדה ונציגיה בקלפיות בקיבוצים, הסדרת נושא המשקיפים בקלפיות מטעם המועמדים, התארגנות לקליטה מסודרת של תוצאות ההצבעה שיועברו מהקיבוצים בתום ספירת הקולות, ופרסום התוצאות. "יש לזכור", היא מציינת, "לראשונה נערכות בחירות למזכ"ל אחד בהשתתפות כל חברי הקיבוצים בתנועה הקיבוצית. אנחנו פועלים להבטיח שהבחירות יתנהלו באופן מסודר ותקין ולצורך זה אנחנו זקוקים בשלב הזה לשיתוף פעולה עם הנהגות הקיבוצים, בהעברת המידע הנדרש ובהכנת הכלים לקראת יום הבחירות. 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים