'קיבוצניקים למען החברה' - סיכום 2012 ותוכנית ל-2013
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 
קיבוצניקים למען החברה - סיכום 2012, תוכנית 2013

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 27.12.2012

 

ערן שחר

שלום לכולם,

 

"קיבוצניקים למען החברה", מיזם ההתנדבות של התנועה הקיבוצית, הוקם בחודש ינואר 2012, במסגרת "אגף המשימות", בהיקף של יום פעילות אחד בשבוע, ומטרתו עידוד ההתנדבות בתנועה הקיבוצית ותרומה לחברה בישראל.

 

המיזם מתרחב וגדל בהתמדה (בחודש דצמבר 2012 כללה רשת הקשר יותר מ-1300 רשומים), ורבים, מהקיבוצים ומחוצה להם מגלים עניין ומצטרפים לרשת המידע ולפעילויות השונות.

 

במטרה לבנות את מערכת ההתנדבות לטווח ארוך, ולאפשר לה להפוך לאחד מהדגלים הראשיים אותם מניפה התנועה הקיבוצית, מצורף להתרשמותכם תמצית פעילות "קיבוצניקים למען החברה" בשנת 2012, וגם סיכום פיילוט לסיוע בניהול כלכלת המשפחה לחברי קיבוצים וגם תוכנית פעילות "קיבוצניקים למען החברה" בשנת 2013.

 

נשמח לקבל הערות ורעיונות לקידום המיזם.

 

אתם מוזמנים לפנות בכל עת אל החתום מטה:

ערן שחר // 0528387814 // קיבוצניקים למען החברה // haverim@tkz.co.il

 

"קיבוצניקים למען החברה" - סיכום 2012 ותוכנית ל-2013

 

מיזם "קיבוצניקים למען החברה" הוקם למען עידוד ההתנדבות של הקיבוצניקים, בקיבוצים, בתאגידים הקיבוציים, ברחבי התנועה הקיבוצית ולמען תרומה לחברה בישראל. המיזם ירכז מידע מכל מקור אפשרי, לכל פעילות (תרומה, צורך, זמינות מתנדבים, ועוד), ייזום הזדמנויות לתרומה לחברה, ויהיה מוקד לעשייה חברתית.

 

בתוכנית זו יוצגו כיווני פעולה לרשת המתנדבים "קיבוצניקים למען החברה", לשנת ההקמה (2013) שהנם המשך, תולדות ומסקנות משנת הייזום הראשונה שהתנהלה כפיילוט (2012). הכוונים השונים מציעים מתווה התפתחות לשנה הראשונה ואמורים ליצור תשתית פעולה לשנים הבאות. אבל, תחילה, נסכם את שנת הפעילות הראשונה.

 

תמצית פעילות "קיבוצניקים למען החברה" בשנת 2012

 

"קיבוצניקים למען החברה", מיזם ההתנדבות של התנועה הקיבוצית, הוקם בחודש ינואר 2012 (במסגרת "אגף המשימות", בהיקף של יום פעילות אחד בשבוע), ומטרתו עידוד ההתנדבות בתנועה הקיבוצית ותרומה לחברה בישראל. המיזם מתרחב וגדל בהתמדה (בחודש דצמבר 2012 כללה רשת הקשר יותר מ-1300 רשומים), ורבים, מהקיבוצים ומחוצה להם מגלים עניין ומצטרפים לרשת המידע ולפעילויות השונות.

 

בין הפעילויות שבוצעו או נמצאות בשלבי ביצוע בתקופה זו:

1.      בנייה וניהול של רשת-קשר המעבירה מידע שבועי, ומטפלת בפניות רבות (שאלות, בקשות סיוע).

2.      חיבור המיזם לשותפים פוטנציאליים ברמה הלאומית, התנועתית, האזורית, והקיבוצית.

3.      הפעלת תכנית (פיילוט) בעזרת מתנדבים להדרכה תקציבית וליווי כלכלי למשפחות בקיבוץ (*).

4.      קידום מבצע ארצי עם משרד הרווחה, להתנדבות בשעת שגרה ושעת חרום.

5.      קידום מבצע התנדבות ארצי עם "לקט ישראל", לאיסוף עודפי מזון מהקיבוצים ומפעליהם.

6.      קידום מבצע ארצי עם "חברים לרפואה", לאיסוף עודפי תרופות מהקיבוצים ומפעליהם.

7.      גיוס מתנדבים כאנשי קשר לקיבוצניקים במצוקה (גופנית, נפשית, חברתית, משפחתית, כלכלית).

8.      בניית תשתית דרך מוסדות התנועה הקיבוצית, שתאפשר קבלת והוצאת כספים לקידום פעילות המיזם, כולל פנייה לתורמים שהביעו נכונות ולתורמים אפשריים נוספים.

9.      הקמת והפעלת רשת של אתרים קיבוציים, דף פייסבוק ועוד, אשר תתרום הן לניהול המתנדבים הקיימים והן לגיוס מתנדבים נוספים.

10.  הכנת כנס מתנדבים ראשון - כולל תכנון לוגיסטיקה ותכנים.

11.  הקמת צוות היגוי של אנשי ציבור אשר ינסח חזון, מטרות, דרכים ויעדים אסטרטגיים לרשת המתנדבים הקיבוצית ויסייע בהשגת כל אלה.

12.  חיזוק הקשר עם תנועת הקיבוץ הדתי, השותפה למיזם, ותורמת לו באופן קבוע שירותי מזכירות המסייעים מאוד לפעילות השוטפת.

 

* סיכום פיילוט (סעיף 3): סיוע בניהול כלכלת המשפחה לחברי קיבוצים

 

על רקע הידוק הקשרים של רשת המתנדבים "קיבוצניקים למען החברה" עם ארגון "פעמונים" - התקבל אישור ממוסדות התנועה הקיבוצית לביצוע פיילוט על ידי מתנדבים אשר ידריכו וילוו חברי קיבוצים בניהול כלכלת המשפחה. הפיילוט התקיים במשך כחצי שנה בדרום ובצפון בפניות של משפחות, מתנדבים וקיבוצים.

 

לסיכום הפרויקט התבקשו מזכירי קיבוצים ומנהלי קהילה להעריך כמה חברים בקיבוציהם יוכלו להיעזר מהפעלת תוכנית מעין זו. מתשובותיהם אנו מסיקים כי ככל הנראה מדובר בכ-6000 חברים (או 5000 בתי אב) בכל רחבי התנועה הקיבוצית.

 

מסקנת הפיילוט: מתן מענה יעיל לניהול כלכלת המשפחה עבור קיבוצים ומשפחות קיבוציות, על ידי מתנדבים - משימה בהיקף ארצי.

בשלב זה "רשת המתנדבים" מגישה את ממצאיה לגורמים שונים במטה התנועה הקיבוצית ובוחנת דרכים לקידום יישומו של פרויקט חשוב זה, בין היתר באמצעות שיתוף פעולה עם עמותת "פעמונים" - עבור המשפחות ועבור המתנדבים.

 

תוכנית פעילות "קיבוצניקים למען החברה" בשנת 2013

 

במטרה לבנות את מערכת ההתנדבות לטווח ארוך, ולאפשר לה להפוך לאחד מהדגלים הראשיים אותם מניפה התנועה הקיבוצית, יש להקצות למיזם משאבים ראויים להקמה ולתחזוקה השוטפת במסגרת "אגף המשימות". משאבים אלה, בחלקם לפחות, מן הראוי שיגיעו מבסיס תקציב מטה התנועה הקיבוצית. את היתרה ניתן יהיה, עם הזמן, לגייס ממקורות שונים. נוסף על משאבים, יש לגבש ולנסח לפעילות זו חזון מרחיק ראות להפיכת ההתנדבות לדגל קיבוצי.

 

בכדי להביא תוכנית זו לכלל יישום נדרשים להערכתנו שני תקנים מלאים (על בסיס משרת פעיל תנועה). אנו מאמינים כי אחד התקנים צריך להגיע מתקציב התנועה, כסמל למחויבותה לנושא ככלל ולפרויקט בפרט. כבר ראינו כי תורמים פוטנציאליים מתייחסים לתקן התנועתי כסימן לרצינות הכוונות ומתנים תרומתם בכך. התקן השני יכול להגיע בעזרת הארגונים הכלכליים הקיבוציים. בנוסף תידרש השקעה בהקמת אתר אינטרנט מורכב - פרויקט שייתרם על-ידי חברת "ג'יני" מתאגיד "ברית פיקוח".

 

אין ספק כי נדרשת פעילות שיווקית משמעותית לאחר הכנת התשתית, וזאת במטרה להגיע למודעות כגורם מרכזי ולבנות מותג קיבוצי-חברתי משמעותי. פעילות זו תעסוק בגיוס מתנדבים, בגיוס תרומות ותורמים, במשיכת תנועת קוראים ומתעניינים לאתר ועוד.

 

יעדי הפעילות המתוכננת (חלקם לטווח ביצוע שמעבר לשנה):

1.      פיתוח והקמת מבנה ארגוני - כולל הנהלה ציבורית, הנהלה פעילה, גיבוש וניסוח חזון.

2.      תשתית למיפוי ושליפה - הכנת תשתית וביצוע פיילוט בדרך למיפוי מקיף של תחום ההתנדבות בקיבוצים.

3.      הקמת אתר אינטרנט (ביצוע באמצעות "ג'יני") - יצירת מאגר מידע של מתנדבים ואפשרויות להתנדב.

4.      פיתוח מערך גיוס תרומות - מגורמים קיבוציים ומגורמים שאינם קיבוציים.

5.      ביצוע שני פרויקטים עם עמותות ארציות - תוך מיתוג מובהק של פעילות הקיבוצים והקיבוצניקים.

6.      פיתוח כלים לעידוד ההתנדבות - מיתוג הרשת כקבוצת השתייכות והשגת אמצעי תמיכה במתנדבים.

7.      משאבי אנוש וחלוקת עבודה - על בסיס 10 ימי עבודה בשבוע אשר יחולקו בהתאם לצרכים.

 

רשמו: ערן שחר ועודד אונגר

 

 

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים