בחזרה לתעשייה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בחזרה לתעשייה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.12.2012

 

מנהלי קרן ל.ה.ב.

חדשות טובות לתעשייה: קרן לעידוד הצמיחה בקבוצים יוצאת לדרך עם 100 מ' ₪: מציעה מימון ואשראי למפעלים בגודל בינוני

 

קרן חדשה - ל.ה.ב - לעידוד הצמיחה בקיבוצים - יוצאת לדרך, לאחר שנסגרו הפרטים מול כל המשקיעים. מנהליה מציעים מימון חוץ-בנקאי בעיקר לתעשייה הקיבוצית. הקרן היא יוזמה משותפת ושותפות אסטרטגית בין ארגוני הקניות האזוריים הקיבוציים, תאגיד משקי הקיבוצים, קרן הערבויות התנועתית - קמע, המשביר, ומשקיעים פרטיים. להקמת הקרן גויס הון בהיקף של כ-100 מיליון ₪ - 50% מהמגזר הקיבוצי וכ-50% משקיעים פרטיים, והיא תשליך יהבה על מימון והשקעה, בעיקר לחברות "מידל מרקט" (MIDDLE MARKET) במגזר הקיבוצי, אך לא רק.

יעל גיט

מנהלי הקרן, יעל גיט (מנכ"ל), וגיורא עופר (יו"ר) מכוונים ל-200 חברות בתעשייה הקיבוצית שמחזור המכירות שלהן עד 250 מיליון ₪ ומציעים אלטרנטיבה חוץ-בנקאית, כאשר אלה נדרשות לגייס סכומי מימון לא גדולים. קרן ל.ה.ב נבנתה כשותפות בין משקיעים פרטיים וקיבוציים. בחודשים האחרונים רקמו גיורא ויעל את המסד לקרן, ביחד עם ניר מאיר, יו"ר הארגונים הכלכליים האזוריים, ואודי פלד, יו"ר קמע ומנכ"ל המשביר. אלא מצידם הביאו תובנה שעומדת בבסיס הקרן שהכנסת שותף למפעל - פיתרון שיושם כבר בעשרות קיבוצים - איננה בהכרח הפתרון המיטבי, וכי לאורך זמן יש ערך חברתי עצום בהשארת נכסים משותפים בבעלות הקיבוץ, שהוא הפתרון ארוך הטווח לעזרה ההדדית בתוך המארג הקיבוצי. נציג קיבוצי נוסף בהנהלת הקרן יהיה יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית - יונתן בשיא.

 

פתרון ארוך טווח

 

גיורא עופר יו"ר הקרן, עד לפני שנתיים מנכ"ל בנק דיסקונט, הוא בנקאי ותיק עם יותר מ-30 שנים בתחום. "הקמת קרן ל.ה.ב באה לאחר שזיהינו בשטח קושי של חברות ומפעלים קיבוציים בגודל בינוני לגייס אשראי בתנאים מספיק טובים להתרחבות וצמיחה עסקית" הוא מסביר. "ישנם מפעלים המתקשים לבצע עסקאות משום שההלוואה המוצעת להם בבנק היא בתנאים פחות נוחים, או לזמן קצר, ומשום כך נמנעת העסקה. ל.ה.ב תציע לאותם מפעלים מימון חוץ-בנקאי בתנאי אשראי נוחים ו'אורך נשימה' בהחזר ההלוואה".

 

"בבסיס היוזמה עומד חזון של הצבת אלטרנטיבה לקבוצים שמעוניינים בצמיחת החברה שבבעלותם, אך חסרים משאב הון הנדרש למימושה", מסבירה יעל גיט, מנכ"ל קרן ל.ה.ב, בעלת ניסיון של מעל 20 שנה בהובלת עסקאות אשראי, לשעבר בכירה בחטיבה העסקית של בנק הפועלים וסמנכ"לית המימון של קרן המנוף "בראשית". לדבריה, חברות "המידל מרקט" בקיבוצים נזקקות לסכומי מימון קטנים, ולכן פתרונות כמו הלוואות חוץ־בנקאיות או מימון מקרנות פרייבט אקוויטי פחות רלבנטיים להם. המימון נדרש לצרכים שונים של החברות החל מצמיחה, דרך הוצאת שותף קיים, רכישות ומיזוגים, הרחבת פעילות בתחומי נישה, או עזרה ביציאה מקשיי נזילות, אנחנו באים לתת פתרונות מימון ואשראי יחודיים בכדי למנוע מצב שמצוקה תזרימית תביא קיבוץ למכירת שליטה במפעל או הכנסת משקיע במחיר לא ראוי, אך ורק בשל מצוקה של תזרים".

 

תוספת למימון הבנקאי

 

הרקע להקמת הקרן, מסבירים גיורא ויעל, הוא מציאות שבה מקורות המימון והאשראי של המגזר העסקי במדינת ישראל הינם כמעט בלעדית מקורות בנקאיים. אמירה זו מקבלת משנה-תוקף ביחס לחברות הבינוניות הנדרשות לעיתים למקורות מימון חוץ-בנקאיים להשלמת עסקה, חברות שגם להן לפי פרמטרים מקצועיים צרכים לגיטימיים וסבירים. להמחשת הצורך הם נותנים כדוגמא גופים מוסדיים כמו חברות ביטוח, וקרנות פנסיה וגמל, להם מערכות אשראי מצומצמות בהיקפן, והם בוחרים להעמיד אשראים בהיקפים גדולים ויש להם פחות יכולת וקשב להתייחס לבקשות מימון בסכומים קטנים. הבנקים לעומתם ימשיכו וימלאו את התפקיד המרכזי במימון חברות במגזר העסקי והם עושים זאת באופן מקצועי ונאמן לאורך זמן, אך לצדם עתידים להתפתח גופים חוץ בנקאיים, ואלה ישלימו את המימון הבנקאי.

 

גיורא: הצורך מתחדד לאחרונה, לאור הדרישות שהבנקאות מתמודדת איתן, ותחושת המחסור באשראי זמין במגזר העסקי. בשנים הקרובות נראה יותר גופים לא בנקאיים נכנסים לתחום מימון חברות, בדגש על חברות בינוניות-גדולות. הציפייה היא שגופים כאלה, כאשר יקומו, יובלו על ידי מנהלים מנוסים, שיראו בתחום המימון אסטרטגיה ארוכת טווח. אנו בדעה, שיש מקום בתקופה של משבר גלובלי כמו היום, ליוזמה ממשלתית נוסח קרנות המנוף, שבאמצעות רשת ביטחון מינימאלית, תאפשר גיוס של סכומי כספים משמעותיים, לשם פתיחת מקורות מימון נוספים, עבור חברות עסקיות טובות במשק הישראלי.

 

כיצד יתבצע הטיפול בפניות לאשראי?

 

גיורא: ניהול הקרן על ידי בנקאים מנוסים שצברו שנות ניסיון רבות. מה שיסייע לנו לבנות את העסקה הנכונה לאורך זמן, לבחון את החברה ואת צרכיה, להיות נגישים ללקוח ולדעת שאשראי זה לא "שגר ושכח", אלא ביצוע מעקב שוטף.

 

יעל: הקרן הינה בעיקרה קרן מימונית שפועלת בפרמטרים עסקיים לחלוטין. אנו מעוניינים לתת לווי למפעלים על בסיס צמיחה אורגנית או של רכישות נוספות של חברות בתחומי פעילותן. אנו מחפשים חברות בעלות תזרים מזומנים חיובי, עם בסיס הון עצמי ועם בסיס לקוחות ופעילות איתן. חברות המטרה הינן חברות שבצמיחה, חברות "בשלות" עם הכנסות מוכחות ולא סטארט אפים. גם חברות שנקלעו לקשיים ושבתהליך הבראה נכון יכולות לעלות על דרך המלך ובעלות פוטנציאל עסקי. כל עסקה תבחן לגופה ועל בסיס שיקולים עסקיים, מכיוון שהאחריות שלנו היא קודם כל כלפי כלל המשקיעים בקרן. הקרן תעמיד אשראים ותלווה חברות תוך לקיחת סיכון סביר ובחינת יכולת החזר שתשיא לקרן תשואה בהתאם".

 

מה מסלול המימון, היקפו?

 

הקרן ערוכה לבצע עסקות בסכומים שונים, אולם החשיפה שהקרן תיקח על עצמה תנוע בין 5-15 מ' ₪ בעסקה בודדת. העסקאות יבוצעו לטובת מימון השקעות - מחזור חוב או פיתוח עסקי. הכרותינו את המערכת הבנקאית וגופי מימון נוספים תסייע לנו ביצוע עסקאות גם בהיקפי מימון גדולים יותר, כאשר יבוצע "co – invest" (שיתוף בהשקעות) עם משקיעי הקרן או גופים חוץ בנקאיים אחרים, במהלך שמיצר ערך מוסף לכולם.

 

מודל השקעה הוא בעיקרו הלוואות מזנין. המימון לא בהכרח יחליף מימון בנקאי אלא יכול להיות מימון משלים, היינו השלמת חלק מההון העצמי שנדרש על ידי הבנק לצורך ההשקעה. הקרן תוכל להשלים חלק מההון העצמי או לחילופין לבנות עסקה שמותאמת לצרכי החברה (Tailor Made). הקרן תבחן את היקף המימון והסיכונים על בסיס פרמטרים נוספים ועל בסיס היכרות מעמיקה עם החברה עם מנהליה ועם צרכיה. התשואה מעסקה כמקובל בעסקאות מזנין תורכב תמיד מריביות שוטפות וממרכיבי עליית ערך המפעל.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים