מה חדש בקיבוצי הוועד הממונה?
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 
מה חדש בקיבוצי הוועד הממונה?

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.12.2012

עמרי כנען

עמרי כנען מספר על הקיבוצים שמנוהלים בידי ועד ממונה, ומדגיש חשיבות שמירה על אמצעי היצור והנכסים המשותפים בידי האגודה - ליום סגריר וכמנוף לצמיחה.

 

מה חדש בקיבוצי הוועד הממונה? כמה מונה הקבוצה ועד מתי יישארו בניהול חיצוני? שאלות אלה ואחרות הפניתי לאיש שלנו למידע עדכני בנושא - עמרי כנען (גן שמואל), מנהל אגף רכזי אזור - ליווי קיבוצים, אשר בעצמו חבר בשישה ועדים ממונים.

 

כמה קיבוצים מנוהלים על ידי ועד ממונה?

המספר העדכני הוא 13. בימים אלה אמורה להסתיים עבודת ועד באחד הקיבוצים והניהול יחזור להיות באחריות הקיבוץ.

 

מהו ועד ממונה ומי יושב בו?

ועד ממונה הוא השם של הנהלת הקיבוץ, והוא מחליף את ועד ההנהלה שהייתה בעבר מזכירות הקיבוץ. בעוד שמקור הסמכות של ועד ההנהלה בקיבוץ עם ניהול עצמי הוא מוסד האסיפה, בוועד הממונה מקור הסמכות הוא רשם האגודות השיתופיות, אשר ממנה יו"ר ועד מטעמו, ואת חברי הוועד הממונה. בוועד מטעם הרשם יש זכות הצבעה גם למי שאינו חבר האגודה, מה שלא קיים בקיבוצים שמנוהלים בניהול עצמי. חברים בוועד ממונה בין 6 ל-8 חברים - חצי הם חברי הקיבוץ וחצי הם חיצוניים. בראש הוועד עומד אדם שאיננו חבר קיבוץ (במרבית המקרים), וחברים בו נציג הארגון הכלכלי האזורי, נציג התנועה הקיבוצית, בדרך כלל "רכז" האזור, חבר נוסף הוא נציג קבוצת קמ"ה (בקיבוצים בהם הועד הממונה מנוהל על ידי יו"ר קמ"ה), ומשלימים את הוועד 3-4 חברים מהקיבוץ.

 

מה הסיבה למינוי ועד חיצוני לניהול קיבוץ??

בעבר אופיינו קיבוצים שמנוהלים על ידי ועד ממונה ככאלה המצויים במשבר, כלכלי וחברתי, וכדי לעמוד בהתחייבויות הסדר החובות התחייב הקיבוץ התחייב לניהול של "נאמן" שיהיה אחראי לעמידה בהסדר כולל בתשלומים המתחייבים ממנו. כיום, מרבית הקיבוצים יצאו מהמשבר הכלכלי שאיים על עתידם, ובאלה שיש עדיין ועד ממונה מטעם הרשם הסיבה העיקרית להמשך קיומו הן קושי להגיע להסכמות פנימיות והחלטות באספה שיבטיחו את צמיחת הקיבוץ מצד אחד, ואת הבטחת זכויות חבריו מהצד שני.

 

אתה חבר בשישה ועדים. מה תפקידך בהם?

בקיבוצים בהם אני חבר ועד ממונה חשוב לי לשמור על האגודה השיתופית, לטובת הקיבוץ והחברים בו. היישום של מחויבות זו הוא בהחלטות להן פן כלכלי וחברתי שאנו מקבלים בוועד. משימה נוספת שלקחתי על עצמי היא לקרב הנהגה פנימית חזקה שתוכל להוביל את הקיבוץ חזרה לניהול עצמי, ולצמיחה מחודשת.

 

"בהזדמנות זו חשוב לי לתקן טעות נפוצה" אומר כנען, ומסביר "ניהול עצמי לא אומר שכל ממלאי התפקידים בקיבוץ הם מתוכו. ניהול עצמי משמעו חזרה למציאות בה מקור הסמכות להחלטות היא אסיפת חברי הקיבוץ, ולא ועד חיצוני. והאסיפה יכולה להחליט גם שטובת הקיבוץ היא מינוי מנהלים שאינם חברי האגודה.

 

נכסים משותפים כמשענת

לשאלתי על ראייתו את התפתחות הקיבוץ, משיב כנען ש"בסיס הקיבוץ הוא אגודה שיתופית, המאפשרת לחבריה להתפתח ולנהל את חייהם באופן חופשי ועצמאי, לצד שמירה על חברה סולידרית, הומאנית, המקיימת מסגרות ערבות הדדית בין החברים בהיקף עליו מחליטים החברים כל שנה, באישור תקציב הקהילה. בעשרות הקיבוצים בהם אני משמש כמלווה חברתי מטעם התנועה אני דוחף למדיניות של שמירת נכסי הייצור והשירותים בבעלות הקיבוץ. בניהול נכון יכולים הנכסים המשותפים ואמצעי הייצור לסייע ביום סגריר במתן תמיכה לחוליות החלשות בקיבוץ, ולא פחות חשוב - בימים של צמיחה להוות משענת לקליטה, ולפיתוח משאבים בתום הסדר החובות". "לאגודה השיתופית כוח רב" מבקש כנען להדגיש, "זהו אינטרס שלנו לשמור ולחזק אותה, ולזכור שיש כיום גורמים במדינה שמעוניינים לפרק את האגודות השיתופיות ולקחת לנו את אמצעי היצור. אסור לנו לעזור להם בכך".

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים