משפיעים מעבר לגדר
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

משפיעים מעבר לגדר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 12.12.2012

 

ביקור הצוות התנועתי בתמוז

בקיבוץ העירוני בבית שמש חוגגים 25, מחפשים חברים חדשים, בוחנים הצטרפות לתנועה הקיבוצית

 

תמוז, הקיבוץ העירוני בלב בית שמש, מציג סיפור אחר, אורחות חיים של שיתוף ושוויון מרביים, ובצדם יומרה גדולה ומעשה בצדה של רצון להשפעה גם מעבר לגדר (שאיננה), בחברה הסובבת את הקיבוץ, בעיר וגם מעבר אליה.

 

קיבוץ תמוז הוקם ב-1987 בידי בני קיבוצים וחבריהם מהעיר, והשנה מציינים שם חצי יובל. מצבת החברים עומדת על 22 לאחר עזיבת 5 בשנה שעברה, מספר הילדים הוא 35, ומשלימים את התמונה עוד כמה תושבים.

 

רוצים לגדול

 

במפגש עם כמה חברים שאירחו אותנו - צוות של מטה התנועה, סיפרו המארחים על רצונם להתרחב ולקלוט חברים נוספים, מעל גיל 35, שישתלבו בצורת החיים המיוחדת, בה מיושם שיתוף כלכלי מלא, ומושם דגש חזק "במעורבות החברים בחברה, בעניינים שמעבר לתמוז, למשל בוועדי הורים, בפוליטיקה מקומית וארצית בבית שמש, בעמותת "קהילה", דרכה מופעלות חמש מועדוניות לילדי גן ובתי ספר יסודיים בעיר, ובמרכז סיוע משפטי וסוציאלי לאוכלוסיות חלשות בעיר ומחוץ לה". כשליש מחברי תמוז עובדים במערכות חינוך פורמאלי בעיר, עוד מחצית מהחברים עובדים במוסדות ועמותות לשיפור רווחה וחינוך, והיתר במקצועות חופשיים.

 

אחריות ובחינת הדרך

 

זאת ועוד: בתמוז ממלאי תפקידים עושים זאת בהתנדבות, למעט חברה גזברית יומיים בשבוע, ולא נעזרים בתקנונים למעט תקנון עזיבה, ומסבירים "מכיוון שהדגש אצלנו הוא על אחריות אישית של החבר ולכן אין צורך בתקנונים".

 

בצד אלה מתקיימות פעילויות העשרה כמו למידה אקדמית, סמינרים פנימיים על מה שמוגדר "אורחות חיים ובחינת הדרך".

 

בשיחה שאחרי הצגת הקיבוץ עלה לדיון נושא הצטרפות תמוז לתנועה הקיבוצית. עד היום סירב הקיבוץ להיות חבר באגודה השיתופית "התנועה הקיבוצית", אולם בחודשים האחרונים מתקיים שם שיח בנושא והכיוון המסתמן הוא חיובי. מזכיר התנועה, ולוולה, הציע הקמת צוות משותף שייפגש מספר פעמים, תוצג התנועה - פעילותה ועמדותיה, יוצג הקיבוץ וציפיותיו, ובסיום התהליך יחליטו חברי תמוז אם להצטרף רשמית לתנועה. המשך יבוא.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים