המזכירות החליטה: קרן תנועתית תסייע לקיבוצים בנושא הפנסיה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

המזכירות החליטה: קרן תנועתית תסייע לקיבוצים בנושא הפנסיה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.12.2012

 

ניר מאיר

מזכירות התנועה הקיבוצית בישיבתה בראשית השבוע אישרה בתמיכת כל המשתתפים הקמת קרן מילואים תנועתית, שתיקרא "קרן שפ"ע" (שימור פנסיה וערבות הדדית).

 

הפעלת הקרן תהיה בהתאם לתקנון מפורט ששמו: "תקנון קרן מילואים פנסיונית לטובת חברי התנועה הקיבוצית", ואישור הקמתה של הקרן יעניק תוקף מחייב לתקנון זה על כל סעיפיו.

 

בכך מיישמת התנועה הצעה שהעלתה בפני ועדת העבודה והרווחה, שנדרשה לנושא הפנסייה בקיבוצים שלא משלמים עדיין את הסכום הקבוע בתקנה, ואיתור מקורות להעלאת הסכום בקיבוצים האחרים כך שניתן יהיה לשקול מחדש את תיקון התקנה וקביעת הנוסחה לפיה מחושבת הקצבה הבסיסית כ-40% מהשכר הממוצע במשק.

 

השמינייה תחילה

 

מטרות הקרן פורטו על ידי חברי הצוות שכלל את ניר מאיר, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים האזוריים, גיורא מסד (כפר מסריק), קודמו של ניר בתפקיד, רבקה וילנד (גזית), לשעבר מנהלת אגף החברה, רינת גלילי, מנהלת אגף החברה הנוכחית, ועמרי כנען, מנהל אגף רכזי אזור-ליווי קיבוצים. בשלב הראשון, כאמור, תסייע הקרן להשלמת פנסיית המינימום לחברי קיבוצים, שקיבוציהם קבלו מרשם האגודות השיתופיות פטור מחובת תשלום פנסיית המינימום (כיום 3,000 ₪) בשל אי-יכולתם כעת לעמוד במטלה הכספית הנגזרת מחובה זו. כיום עומד מספר הקיבוצים בקבוצה זו על 8 בלבד.

 

ניר מאיר פירט שמקורות כספי הקרן יהיו תרומות של יחידים - למשל חברי קיבוץ שסיימו משרה בתאגיד תנועתי-קיבוצי גדול וזכאים לכספי פיצויים, ותאגידים, ובראש וראשונה מתרומה של אחוז אחד (1%) מרווחי הון אשר יתקבלו בעת מכירת פעילות כלכלית מרכזית ("אקזיט"), כשבמקרה כזה תתבצע התרומה בשנת העסקה, ותועבר לתאגיד תנועתי, ויהיה זכאי לכך שכספים אלה ייחשבו כהוצאה לצרכי מס (על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - הטבת מס לתורמים).

 

ההכרעה - במועצה

 

מאיר הדגיש כי הפניה לקרן לצורך קבלת סיוע, תיעשה תמיד על ידי הקיבוץ ולא על ידי חבר או חברה. ההחלטה על מידת ההיענות לפניה תהיה בסמכותה של הנהלת הקרן, בראשה תעמוד רינת גלילי (מנהלת אגף החברה), גיורא מסד, רבקה וילנד, ניר מאיר, עמרי כנען, ונציגי המחלקה המשפטית עו"ד יעקב אברהמי ועו"ד אמיר גנז. ההנהלה היא זמנית ותקבע סופית לאחר בחירת מזכיר התנועה הבא.  

 

 

לאחר אישור המזכירות עוברת ההכרעה לכינוס מועצת התנועה, שתתכנס עוד לפני סוף שנה אזרחית זו, ותחליט על הקמת הקרן, אשר גם אם תוצג לקיבוצים כהמלצה וללא תוקף מחייב תתקבל ברצון וגם בהיענות על ידי קיבוצי התנועה, בהיותה ביטוי מוסכם לרעיון הערבות ההדדית הבין-קיבוצית בהיקף סביר, ומתוך רצון לסייע לסיפוק צרכי יסוד של חברים בקיבוצים המתקשים לעשות זאת בעצמם.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים