רואים רחוק
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

רואים רחוק

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 8.11.2012

 

מאיה שפיר, יו"ר המטה השיתופי

המטה השיתופי ממשיך במפגשי "פורום כלכלי" בו משתתפים אנשי כלכלה וחברה מקיבוצים שונים, לשיח משותף בנושאים שעל סדר היום הקיבוצי. במפגש הראשון דובר על אחריות, שייכות והשתתפות החבר בניהול הנכסים המשותפים של קיבוצו, בשני על ממשק משק וקהילה לטובת אחזקת נכסים משותפים שיקיימו ערבות הדדית משמעותית בקיבוץ, ובמפגש השלישי נדונו מנגנונים תנועתיים שיכולים לסייע בשימור ופיתוח נכסים משותפים בקיבוץ היחיד.

 

בין היתר דובר שפעילויות צריכות לענות על צרכים בעלי ערך כמו צמיחה דמוגרפית, בטחון סוציאלי ותמיכה רעיונית. יצירת כפיפות מחייבת של הארגונים (המקור הכספי) לתנועה, ייזום מהלך מובנה המעודד קיבוצים להשקיע בנכסים משותפים מניבים, ייזום בניית שותפויות בין קיבוצים לרכישה וניהול של נכסים, פיתוח מודעות חברתית וכלים לניהול חברתי של המנהלים הכלכליים, ברמת הקיבוצים וברמת הארגונים והתנועה, פיתוח מנהיגות צעירה. הוסכם על הרחבת צוות ההיגוי באנשי כלכלה, צוות ההיגוי ינסח מסמך המבטא את ההסכמות שעלו במפגשים ויכלול תמונת מצב עתידית רצויה וצעדים להגיע לשם. צוות ההיגוי יציע אופן להמשך השיחה תוך הרחבת המעגלים.

 

לפרטים על הקורס - לחצו כאן

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים