המתחדש משתף
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

המתחדש משתף

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.10.2012

 

ולוולה וצמרת פורום הקיבוץ המתחדש
 

350 משתתפים בכנס הקיבוץ המתחדש

 

כ-350 משתתפים התכנסו באפעל לכנס השנתי השני שמארגן "פורום הקיבוץ המתחדש" במטה התנועה. פתיחת הכנס עמדה בסימן מכתבו לקיבוצים של מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן - התניות המינהל לחתימה על היתרי בניה חדשה, אשר עוררו הדים רבים. מזכיר התנועה, ולוולה תקף בחריפות את מדיניות המינהל והצהיר שהתנועה אמנם ממשיכה במשא ומתן אך במקביל נערכת למאבק עיקש למען זכויות הקיבוצים. רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן הוסיף אחריו שמדיניות המינהל לא חוקית וסותרת את חוק מינהל מקרקעי ישראל. בהמשך בירכה מאיה שפיר, רכזת המטה השיתופי, שסיפרה על שיתוף הפעולה בחודשים האחרונים עם אנשי פרום "המתחדש" ואורי מרגלית. ניר מאיר (יו"ר התאחדות הארגונים), שהציג כלים כלכליים משותפים החשובים להבטחת קיום הערבות ההדדית בתוך הקיבוץ בטווח הארוך.

 

אחד מתוצרי הפורום הוא עידוד מנהיגות מקומית בקיבוצים כנדבך חיוני ביכולתו של קיבוץ להתקיים כדרך חיים ייחודית לאורך זמן. בכנס הועלו הצעות לגיבוש מדיניות כוללת לפעולה בנושא, הן ברמת התנועה (אגף חברה ואגף הרכזים) והן ברמת הקיבוץ, אותן הציגו רקפת זוהר (עין שמר), רינת גלילי (מנהלת אגף חברה) ונרקיס רגב גביש (עברון). תמונת מצב של התהליכים המתרחשים במרחב הכפרי בישראל סקר פרופ' מיכאל סופר. ופאנל (הנחתה סמדר שביט) בהשתתפות ראשי תנועות ההתיישבות - ולוולה (התנועה הקיבוצית), מאיר צור (תנועת המושבים) ודודו קוכמן (האיחוד החקלאי). הודגש הצורך להרחיב את שיתוף הפעולה בין התנועות לטובת ערכים ואינטרסים קיומיים החיוניים למגזר ההתיישבותי, שיתוף פעולה שלא יהיה תלוי באישיות זו או אחרת הנמצאת בתפקיד. כמו כן הוסכם שישנן משימות כלל ארציות שאין ביכולתן של המועצות האזוריות להוביל, מעצם המבנה והיעוד שלהן כגופים המתמחים במתן שירותים מקומיים.

 

אחרון הדוברים היה איתן ברושי (עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות), שסקר את יעדי התנועה לשנים הקרובות ברוח הנושאים שעלו בכנס, והצורך להיות מובילים ולא רק מגיבים למציאות המשתנה. "לסיכום", אומר אורי מרגלית, "חברי 'פורום הקיבוץ המתחדש' שותפים לרצון שהקיבוץ החדש לא יהיה תופעה חולפת בדרך ליישוב קהילתי, אלא יתקיים כדרך חיים ייחודית בחברה הישראלית לאורך זמן. הכנס השנתי נועד לייצר רוח גבית לתנועה הקיבוצית, להעצים את הרלבנטיות שלה לחבריה ולרתום לצורך כך כוחות ורעיונות חיוביים שנמצאים בקיבוצים עצמם ובכל מערכות התנועה ומוסדותיה".

 

מצגות מעניינות שהוצגו בכנס נמצאות באתר הקיבוצים www.kibbutz.org.il

 

מצגת הקיבוץ החדש כתפישה כוללת / אורי מרגלית
 

המרחב הכפרי - תמונת מצב / מיכאל סופר

 

 
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים