סיכום ומצגות מכנס הקיבוץ המתחדש מ-18/10/2012
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

סיכום ומצגות מכנס הקיבוץ המתחדש מ-18.10.2012

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.10.2012

 

ולוולה וצמרת פורום הקיבוץ המתחדש

כ-350 משתתפים התכנסו באפעל לכנס השנתי השני שארגן "פורום הקיבוץ המתחדש" בתנועה. הכנס הוקדש לסיכום הנושאים שבהם דנו חברי הפורום בשנה האחרונה ויעמדו על סדר יומה של התנועה בשנים הקרובות.

 

פתיחת הכנס עמדה בסימן התייחסות למכתבו של ראש ממ"י בנצי ליברמן, שעורר כצפוי הדים רבים. מעל בימת הכנס ניתנה רוח גבית לתנועה ומוסדותיה להיאבק ב"ספר הלבן" של המינהל וחיזוק חיובי קיבלנו מרשם האגודות היוצא עו"ד אורי זליגמן, שאמר דברים נוקבים מעל הבמה כנגד חוקיות הודעת המינהל.

 

מאיה שפיר רכזת המטה השיתופי בירכה את המשתתפים בשם המטה והיה בכך משום סימן דרך חשוב, לרוח החדשה של שיתוף פעולה והפריה הדדית בין קיבוצי התנועה לגווניהם השונים.

 

פרופ' בן רפאל (יו"ר ועדת הסיווג), הציב סימני שאלה על עתידו של הקיבוץ כסיכום למחקרים שנעשים מעת לעת ע"י גופי המחקר התנועתיים. אורי מרגלית הציג את התפישה הכוללת של הקיבוץ החדש, כפי שגובשה בדיוני החברים ב"פורום הקיבוץ המתחדש" (מצגת מצורפת). יצירת תפישה כוללת שהיא גם פשוטה להנגשה, מקלה על יצירת שפה משותפת וריכוז עבודת התנועה ומערכותיה לתמיכת קיומו של הקיבוץ החדש לטווח ארוך, ומאפשרת לנו להיות מובילי רעיון הקהילות הקואופרטיביות בישראל ולא רק קבוצת אינטרס.

 

ניר מאיר (יו"ר התאחדות הארגונים), הציג את הכלים הכלכליים המשותפים המשמעותיים שקיימים בידינו ככלות תקופת המשבר. נכסים אלה צריכים לשמש כמנוף תמיכה בשמירת בקיום נכסים משותפים בידי הקיבוצים, שהם חשובים להבטחת קיום הערבות ההדדית בתוך הקיבוץ בטווח הארוך.

 

מנהיגות מקומית בקיבוצים היא נדבך חיוני ביכולתו של קיבוץ להתקיים כדרך חיים ייחודית לאורך זמן. לאור המציאות המורכבת בשטח והקושי לאתר ולשמר מנהיגות מקומית, הועלו הצעות לגיבוש מדיניות כוללת לפעולה בנושא, הן ברמת התנועה (אגף חברה ואגף הרכזים) והן ברמת הקיבוץ, אותן הציגו רקפת זוהר (עין שמר), רינת גלילי (מנהלת אגף חברה) ונרקיס רגב גביש (עברון).

 

תמונת מצב של התהליכים המתרחשים במרחב הכפרי בישראל סקר פרופ' מיכאל סופר (מצגת מצורפת). מייד לאחר מכן נערך פנל בהשתתפות ראשי תנועות ההתיישבות - ולוולה שור (התנועה הקיבוצית), מאיר צור (תנועת המושבים) ודודו קוכמן (האיחוד החקלאי). נחמיה רפל (הקיבוץ הדתי) נאלץ לצערנו להעדר עקב מחלה. את הפנל הנחתה סמדר שביט (נען). בדיון הודגש הצורך להרחיב את שיתוף הפעולה בין התנועות לטובת ערכים ואינטרסים קיומיים החיוניים למגזר ההתיישבותי (כמו המינהל לחינוך התיישבותי, נושא הקרקעות, מצב הפריפריה וכו'), שאינו נמצא היום קרוב לליבם של מרכזי ההון-שלטון בישראל. שיתוף פעולה כזה אסור שיהיה תלוי בעתיד רק באישיות זו או אחרת הנמצאת בתפקיד. כמו כן הוסכם שישנן משימות כלל ארציות שאין ביכולתן של המועצות האזוריות להוביל, מעצם המבנה והיעוד שלהן כגופים המתמחים במתן שירותים מקומיים.

 

אחרון הדוברים היה איתן ברושי (עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות), שסקר את יעדי התנועה לשנים הקרובות ברוח הנושאים שעלו בכנס, ואת הצורך שלנו להיות מובילים ולא רק מגיבים למציאות המשתנה.

 

לסיכום, חברי "פורום הקיבוץ המתחדש" שותפים לרצון שהקיבוץ החדש לא יהיה תופעה חולפת בדרך ליישוב קהילתי, אלא יתקיים כדרך חיים ייחודית בחברה הישראלית לאורך זמן. הכנס השנתי נועד לייצר רוח גבית לתנועה הקיבוצית, להעצים את הרלבנטיות שלה לחבריה ולרתום לצורך כך כוחות ורעיונות חיוביים שנמצאים בקיבוצים עצמם ובכל מערכות התנועה ומוסדותיה.

 

אורי מרגלית

 

מצגת הקיבוץ החדש כתפישה כוללת / אורי מרגלית
 

המרחב הכפרי - תמונת מצב / מיכאל סופר

 

 


 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים