מקום טוב בנגב
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מקום טוב בנגב

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.10.2012

 

להב

נעים בקיבוץ להב. זה לא הגודל, גם לא העושר, או מיקומו בנגב. משהו באווירה, ביחסים בין החברים מקרין החוצה, גם על אורח-לרגע. בביקור מטה התנועה - מזכיר, מנכ"ל ומנהלי אגפים - בקיבוץ, הפגיש אותנו עם ממלאי תפקידים במשק ובקהילה, אווירת צוותא בה באו לידי ביטוי פרגון הדדי וצניעות בקיבוץ, שחגג בחול המועד סוכות 60 שנים להקמתו, תחילה כ"צקלג" על שם עיר מקראית בשם זה ששכנה בסמוך, ומאוחר יותר שונה שם הקיבוץ לזה הנוכחי על שם גרעין הנח"ל שהקים אותו.

 

הביקור נפתח בתצפית לכוון שומריה וגדר ההפרדה, והסבר על פרויקט הבניה. בלהב אוכלוסייה של 475 נפשות, מתנהלים כקיבוץ מתחדש "עם רשת ביטחון צפופה ויקרה ותמיכה גדולה באוכלוסיות חלשות", כהגדרתו של ארנון בוכבינדר. בימים אלה מקדמים תהליך אסטרטגי של שמירת זכויות החברים, קליטת חברים חדשים, הסדרת היחסים שכונה-קיבוץ ובניית חיי קהילה משותפים, בחינת סל השירותים לקהילה, שדרוג תשתיות פיזיות, הגדלת קצבת הפנסיה ל-3300 ₪ לחבר והגדלת קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי ל-2810 ₪.

 

בדיון הציג איציק עוז, מלווה מטעם התנועה של קיבוצים בדרום הארץ סיכום חמש-שנתי ממנו עולה ירידה איטית במספר החברים והילדים, לצד גידול במספר התושבים. בצד הכלכלי קיים גידול בהכנסות של להב, אלה מגיעות מתאגידים - תעשייה וחקלאות, ועובדי חוץ, ולצדה ירידה ביתרה המשקית. נתונים נוספים הצביעו על קיטון בהרכב החוב לחברים ולחיצוניים, עם גידול בנכסים ובהון העצמי. בדיון עלו נושאים כמו מערכת החינוך, פנסיה, צמיחה דמוגרפית, ומקורות הכנסה.

 

דדי רובינשטיין, מנהל משקי הנגב הזכיר שלהב נכנס להסדר הקיבוצים בתנאים מאד קשים של חוב גדול ללא מחיקות. ציין את הניהול האיכותי והתנהלות אחראית של החברים.

 

ולוולה סיכם במילות תודה לג'ומס, חבר הקיבוץ, על הירתמותו למאבקים ונושאים כלל-קיבוציים אליהם הוא נקרא לסייע לתנועה מעת לעת. ולוולה התייחס לתהליך הקליטה בלהב ופיתוח נושא הבנייה, הזכיר את תקציב שדרוג התשתיות הפיזיות - 1 מיליארד ₪ - שהקצתה הממשלה בתום מהלך תנועתי, ועדכן על ההתמודדות מול מינהל מקרקעי ישראל שממשיך להכביד ידו על הפיתוח בקיבוצים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים