על חברה וכלכלה: מנהל אגף הכלכלה, אודי פלד, מעדכן
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

על חברה וכלכלה: מנהל אגף הכלכלה, אודי פלד, מעדכן

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.10.2012

אודי פלד

הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו? שאלתי את אודי פלד מרמת-יוחנן. "בוודאי", השיב. "כלכלה וחברה משולבות זו בזו, בייחוד בקיבוץ, בו האדם הוא המרכז". אודי הוא מנהל אגף הכלכלה, ותשובתו מקבלת ממשות בעיסוקיו לאורך השנים בקיבוצו - הוא יו"ר המפעל המצליח פלרם

 

איך היית מגדיר "בקליפת אגוז" את תחומי העיסוק של אגף הכלכלה?

ראשית "האגף" מורכב היום מפחות משלוש משרות מלאות. אנחנו פועלים בארבעה מישורים: המישור הממלכתי שבו אנחנו שותפים לפעילות המובלת בד"כ על ידי מזכיר התנועה.

המישור התנועתי שבו אנו עוסקים בניהול הנכסים התנועתיים וייצוג התנועה בתאגידים ארציים שבבעלותה המלאה או החלקית. המישור הקיבוצי שבו פועל האגף ישירות מול קיבוצים בסיוע ובפתרון בעיות והסדרים מסוגים רבים, ואחרון או ראשון (ובוודאי חביב) גם בפיתרון בעיות ואתגרים פרטניים של חברי קיבוצים.

 

מדברים אצלנו לפעמים ב"איגום משאבים" כלכליים במישור התנועתי. במה בעצם מדובר?

נכסי התנועה הם כידוע "לא מה שהיה פעם", אבל עדיין קיימים נכסי מקרקעין נכבדים, חלקם מניבים, כולל הבית בליאונרדו, בעלות מלאה או חלקית בתאגידים כלכליים, וזיקה לתאגידים נוספים כגון: ניר שיתופי, המשביר, קמ"ע ואחרים. איגום נכסים אלה, מימושם או מיסחורם מניב כבר היום פירות ועשוי להניב פירות רבים יותר בעתיד.

 

הזכרת את המשביר המרכזי. לפני כשנה התמנית כמנכ"ל המשביר. מהו המשביר היום ומה הן תכניותיו?

אכן, לפני מספר חודשים החלפתי בניהול המשביר את שרול בן-יעקב שעשה עבודה מצויינת בהבראת התאגיד והפיכתו לנכס חשוב. נכסי המשביר כוללים בעלות חלקית במתחמי המקרקעין ששרתו אותו בעבר ונכסים נוספים. היום אנו נערכים לעדכון פנקס החברים כמבוא למהלך של ייחוס ההון במתכונת שעליה יוחלט.

 

אתה מכהן גם כיו"ר קרן קמ"ע. במה אתם עוסקים שם?

קרן קמ"ע ממשיכה לקיים את ייעודה המרכזי במתן ערבויות לפרוייקטים של צמיחה כלכלית בקיבוצים ובתאגידים שבבעלותם. הקרן מעורבת גם בהסדרים פרטניים של קיבוצים יחד עם הבנקים והארגונים האזוריים. הבעיה האקוטית היא התאמת פעילות הקרן לצרכי הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים. אני מקווה שהפעולות הנעשות בתחום זה יבשילו לקראת תחילת השנה האזרחית הבאה. כמו כן נרתמת הקרן לסיוע לתעשייה וליוזמות הפרטיות בקיבוצים מתוך מטרה לסייע בשמירת הבעלות המשותפת בנכסים מניבים כבסיס לערבות ההדדית, ולקדום פיתוח היזמות האישית בתחום הפרנסה, כאחת מן החוליות העיקריות בכלכלה הקיבוצית המתחדשת.

 

באיזו מידה מעורב אגף הכלכלה בנושאי המקרקעין והחקלאות.

אלו הם נושאים מערכתיים מרכזיים בהם שותפים ופועלים גורמים רבים לרבות הקיבוץ הדתי, תנועת המושבים, התאחדות חקלאי ישראל ועוד. את הנושאים הכבדים מרכז ומוביל מזכיר התנועה  באופן אישי, הן במישור התנועתי, הבין-תנועתי והממלכתי. בנושאים אחרים בתחום עוסקים במישרין רזי יהל המרכז את נושאי החקלאות והתשתיות, ורפי עשת העוסק בכל תחומי המקרקעין.

 

ארבע-מאות המילים שהוקצבו לנו אוזלות. מה תברך לשנה הבאה?

אני מברך ומאחל שנשמור על מהות התאגדותנו הקיבוצית כ"אגודה שיתופית חקלאית". שנדע לשלב כוחות - תוך שמירת ייחודנו - עם גורמים ידידותיים במרחב הכפרי ובפריפריה. שנשמור על הערבות ההדדית הפנים קיבוצית ונשכיל לפתח כלים חדשים לסולידריות תנועתית, תוך הטמעת לקחי העבר ובניית כלים הולמים לעתיד, והעיקר - שקומה שבע בליאונרדו לא תהפוך למטרת טיווח למי שרוצה לפגוע בכלל במקום אחר.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים