ברקאי: לצמוח מתוך המשבר
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

ברקאי: לצמוח מתוך המשבר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.10.2012

 

ברקאי

קיבוץ ברקאי מתמודד בימים אלה עם פריחה דמוגראפית מצד אחד, ועם השלכות המשבר בתעשייה שהביא למכירת המפעל מהצד השני. בביקור הנהגת התנועה - מזכיר, מנכ"ל ומנהלי אגפים - בברקאי השתקפה התמודדות הקיבוץ ביום שאחרי מכירת המפעל, ו"חור" בתקציב אותו לומד הקיבוץ לסתום.

 

ברקאי מתנהל כקיבוץ מתחדש, תקציב החבר בנוי משכר ברוטו, מרכיב שוויוני ומרכיב ותק. הכנסת גמלאים היא מפנסיה תקציבית.

 

במפגש סיפרו ממלאי תפקידים בקיבוץ על קליטת שש משפחות נוספות, פרויקט בינוי קהילתי בהנחיית ד"ר מירב סלומון לשיפור, שילוב וחיזוק הקהילה. מהלכים נוספים שמקדמת ההנהגה הוא שינוי מודל התפרנסות, שיוך דירות חוזי ובניה. מקורות ההכנסה הם תעשיה, חקלאות, יזמויות, השכרות, גן אירועים, חשמל סולארי וכמובן עבודת חברים.

 

נושאים לטיפול בשנה הקרובה הם ייצוב המצב הפיננסי לאחר קריסת מפעל פוליאון, הגדרת החוב הפנסיוני לחבר והגדרת מקורות לטיפול בו, קידום תב"ע חדשה, בניית תחנת חשמל סולארי בינונית, וקבלת רישיון מחלק חשמל היסטורי.

 

אהרון רוזנבאום אמר בכנות כי "ללא הקליטה היינו הופכים למושב זקנים. היום החברים החדשים מתנדבים לכל פעילות והביאו הרבה ילדים - דברים מאד חיוביים. הכי דחוף לברקאי - איך להגיע למצב שכל החברים באותו סטאטוס. חשוב לקדם את השינוי, אך השאלה שתעלה תהיה העדר צבירה לפנסיה.

 

חגית סאלם סיפרה: "כאחות במרפאה אני רואה גידול אדיר במספר התינוקות. יש חילוקי דעות עם החברים החדשים בנושאי חינוך ותרבות, וחשוב להגיע להבנות, כמו גם בנושא השכר הדיפרנציאלי". סאלם ביטאה התנגדות לשינוי "מתוך חשש לחברים הוותיקים בגילאי הביניים שאין להם פנסיה צבורה".

 

נורית, רכזת משאבי אנוש ציינה כי יותר משליש מהחברים הם גמלאים, שליש נוסף עובדי חוץ. קיים קושי גדול לחברים מבוגרים למצוא עבודה והקיבוץ מנסה לסייע. הנושא של בטחון סוציאלי מטריד את החברים וקיים ספק גדול להעביר את השינוי במצב הכלכלי הקיים.

 

אילן שדה - ראש מועצה מנשה: הנפילה של "פוליאון" היא יותר מוראלית מאשר כלכלית. לכן, החליט לתמוך בתהליך של בינוי קהילתי במימון המועצה. לקיבוץ, בגלל מיקומו, פוטנציאל מסחרי גבוה, כרשות ייתן את הסיוע הנדרש. קיבוץ ברקאי הוא בעדיפות גבוהה למענק תשתיות.

 

רוברטו קופרמן - מנכ"ל גרנות: מבקש להדגיש שלושב נושאים:

1.      חשוב לקדם נושא תכנוני להמשך הקליטה - זהו תהליך שלוקח זמן.

2.      לא טוב שבקיבוץ יהיו לאורך זמן חברים בסטאטוסים שונים שלהם אינטרסים שונים. חושב שגם קיבוץ מתחדש יכול להיות קיבוץ טוב!

3.      מציע למנות יו"ר כלכלי לקיבוץ.

 

עמיקם: חשוב שהקיבוץ יגדיר את רמת הערבות ההדדית הרצויה והסטאטוסים בקיבוץ.

 

אלי - סיים י"ג: שינוי הקיבוץ הוא "סיום גן העדן". רוב הצעירים בגילי מאמינים בקיבוץ ולא בעוד קצת כסף. מבקש לדעת מהו הקשר של הקיבוץ לתנועה.

 

רינת גלילי: ממה ששמעה מזהה הרבה פוטנציאל לצמיחה דווקא מתוך המשבר. מבינה את החשש מהשינוי. יש הרבה מודלים לרשת הביטחון ובברקאי יתאימו את המודל המתאים לברקאי. זה ברור שהנקלטים החדשים - הצעירים והאיכותיים, גם ירצו להשפיע. גם בכך יש לראות ברכה. מקווה שתגיעו בהקדם לאיחוד הסטאטוסים בקיבוץ. תעודת כבוד לקיבוץ ברקאי שבחור צעיר כמו אלי רוצה להשפיע, כמו גם יונתן, אורי ויזהר.

 

ולוולה:

·         שינוי הוא לא מטרה, הוא אמצעי למימוש דרך חיים כפי שירצו חברי הקיבוץ. בעבר היו מחלוקות בקיבוצים שגרמו לזה שחברים לא ישבו יחד בחדר אוכל.

·         לא חושב ששינוי הוא פירוק הקיבוץ. גם בקיבוץ המתחדש יש רמה גבוהה של ערבות הדדית, תרבות ותמיכה בבריאות ובחינוך. ערבות הדדית מאפשרת גם שמירה על פערים לא גדולים בין החברים.

·         הנושא המרכזי שבו אנו עוסקים הוא מול מנהל מקרקעי ישראל. הצלחנו להגיע להסדרים שהקיבוץ משכיר דירות וגם קולט ומקבל אישורי בניה.

·         וועדת רוטקופף הינה וועדה עם חשיבות רבה לגבי עתיד ההתיישבות.

·         בעיה של קיבוצים שנותנים קרקעות לעיבוד ע"י קבלנים פרטיים - על מהלך כזה לא נוכל להגן. קיבוץ צריך לעבד בעצמו, בשותפות עם קיבוצים או עם הארגון האזורי.

·         שטח המחנה – בבעלות האגודה השיתופית. אנחנו יוצאים נגד שיוך קנייני כי אז הקיבוץ מאבד יכולת שליטה מי יחיה בקיבוץ כי זכות הקניין גוברת ומי שיקנה הוא כל המרבה במחיר. היום, שולה בן צבי ממונה רק על 979. גם בנצי ליברמן מבין את החשיבות של בעלות האגודה על שטח המחנה.

·         בנושא שימושים חורגים - השר אטיאס קבע שלא תהיה התניה בין שימושים חורגים לקליטה ולבניה. פועל לחדש את הצוות שעוסק בבעיות פרטניות בנושא השימושים החורגים. הכוונה להוציא את המינהל משטח המחנה וכל הפעולות תהינה ע"פ חוקי תכנון ובנייה.

·         תשתיות - 30 קיבוצים נמצאים במתווה של שיפור תשתיות בהיקף של 2.5-4 מ' ₪ לקיבוץ. הייתה טעות כשלא נתנו מענקים לקיבוצי המרכז, אך הכוונה לתקן זאת. בשנתיים הקרובות ישמר התקציב ויוחזרו מענקים גם לקיבוצים במרכז. בקרוב ייצא "קול קורא" לשנים 2013-14. הוועדה היא מקצועית ולא פוליטית.

·         משק החלב - הפערים גדולים בעיקר מול השר שמחון. אורית נוקד תומכת בנו מאד. מי שתומך בנו הם: ליברמן וש"ס.

·         פנסיה - נשארו 8 קיבוצים שעדיין לא מצליחים לשלם את פנסיית המינימום. אנחנו במהלך להקמת קרן לעזרה הדדית לקיבוצים אלה. שמח שיש שיפור גדול בנושא הפנסיה בקיבוצים ב-5 השנים האחרונות.

·         מודה לממלאי התפקידים ולחברים על האירוח החם והדיון המעניין.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים