המט'ש מציב סימני שאלה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

המט"ש מציב סימני שאלה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 20.9.2012

 

מאיה שפיר

המטה השיתופי יוצא לסבב נוסף בקיבוצים, ומגבש קבוצת כלכלנים

 

אנשי המטה השיתופי יצאו לסבב שני של ביקורים בקיבוצי קהל היעד. בדף מידע חודשי, מציינים מאיה שפיר, מריו טויב ויהודה סלמון, "לאחר שבסבב הראשון בחנו את התמונה הכללית, בסבב זה אנו מתמקדים בבעיות ייחודיות איתן מתמודדים היום בקיבוצים - שומעים ומייעצים, ברגישות הנדרשת כמי שמגיעים מבחוץ". ביקור חוזר נעשה כבר בקבוצת גבע, עין חרוד איחוד, יזרעאל, משאבי שדה, לוטן, אליפז, סמר, קטורה, גרופית, שער הגולן, דגניה ב', גן שמואל, עין השלושה ואורים.

 

משק וקהילה ביחד

 

דיווח נוסף נמסר על מפגש שני של פורום אנשי כלכלה וחברה מובילים. בהמשך למפגש בחודש שעבר אליו הוזמנו אנשי כלכלה וחברים מובילים מקיבוצים שונים, מפגש "שהתאפיין בהומוגניות - מרבית המשתתפים היו גברים", אומרים במטה השיתופי בכנות, לכן השקיעו מאמץ להרחיב את המעגל וכך במפגש השני כבר היו יותר צעירים ויותר נשים. מקור השיחה - "מראה שהציבה בפנינו המחאה החברתית. זו הדגישה את קונפליקט בו אנו מצויים, בהציפה את חוסר העקביות הערכית שלנו בקיבוצים בתחומים שונים, למשל בממשק שבין המשק לקהילה". ומסבירים, "הפרדה זו נתנה חופש ועצמאות לאנשי הכלכלה, אולם היא ניתקה את הזיקה של חברי הקיבוץ מהעסקים השייכים להם. ההפרדה הקיימת במרבית הקיבוצים שירתה מטרתה מסוימת", כותבים מריו, מאיה ויהודה, אולם אנו סבורים שיש מקום לבדוק מחדש את הפרדת הממשק שבין משק לקהילה". זירה שנייה הניתנת כדוגמא לחוסר עקביות ערכיות הוא בתחושה של "אנחנו מול שאר העולם". כאן ממליצים בהנהגת המטה השיתופי לבחון ביושר את קוד ההתנהלות הערכי שלנו כחברי קיבוץ - בעולם העסקי, מול שותפים, מול מועסקים, מול הסביבה, ולא פחות חשוב גם כמנהלים ומעסיקים. אם תהיה הלימה בין התנהגותנו לערכים אליהם אנו מטיפים נרגיש יותר נוח וב"ידיים נקיות" לבקר ולדרוש מאחרים קוד התנהגות הוגנת וערכית.

 

חיזוק המשותף

 

במפגש סוכם על גיבוש "מצע" משותף, בבסיסו אמירות על קיום נכסים בבעלות משותפת כבסיס לערבות ההדדית בקיבוץ לטווח ארוך, חיזוק הראיה לטווח ארוך כאסטרטגיה, חשיבות התכלול - העצמת המנהיגות, רענון משמעות ההסכמות המשותפות, השתמשות בחכמת ציבור החברים, חיזוק הממשק המשותף ובניית "שפה" המחזקת ומדגישה את המשותף בין החברים.

 

מעוניינים בקשר ? מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115, יהודה סלמון 054-5637727 mazkir@tzuba.co.ilומריו טויב mario_t@tkz.co.il 052-4269064

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים