רשם האגודות קנס קיבוצים על עיכוב בחירת ועד האגודה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

רשם האגודות קנס קיבוצים על עיכוב בחירת ועד האגודה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.9.2012

 

המח' המשפטית. מימין לשמאל: אברהמי, גנז ודרורי

אזהרה: החלטת מזכירות או ועד המתקבלת לאחר תום תקופת הכהונה עלולה להיחשב כחסרות תוקף. המחלקה המשפטית שיגרה לקיבוצים מכתב הדרכה בנושא

 

מספר קיבוצים קיבלו בשבועות האחרונים הודעה לא משמחת ובה התבשרו כי הוטל עליהם קנס מנהלי של רשם האגודות השיתופיות. עילת הקנס היא שאותם קיבוצים לא דאגו לקיים את הבחירות לוועד האגודה במועד ולדווח על תוצאות הבחירות לרשם האגודות השיתופיות.

 

צבר של מספר מקרים כאלה הביא את המחלקה המשפטית במטה התנועה הקיבוצית לשגר מכתב ליושבי ראש ועד הנהלה ומזכירויות הקיבוצים, בו הם מבקשים ליידע את כלל הקיבוצים בנושא, ולהזכיר את נהלי רשם האגודות בנושא, במטרה למנוע מקיבוצים נוספים לספוג קנסות מיותרים.

 

"על מנת למנוע אי נעימויות, כגון קנסות למיניהם", כותבים אנשי 'המשפטית', עורכי הדין מיכי דרורי, אמיר גנז ויעקב אברהמי, "ברצוננו להזכיר לקיבוץ כי על פי תקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה תשל"ה-1990) תקופת כהונת הוועד נקבעת בתקנון האגודה. לקראת סיום תקופת הכהונה על האגודה לבחור בוועד ולהעביר את פרטיכל הבחירות למשרדי רשם האגודות השיתופיות". במכתבם מזהירים עורכי הדין, "יש לזכור כי החלטות מזכירות או ועד המתקבלות לאחר תום תקופת הכהונה (של ועד. א.ל) עלולות להיחשב כחסרות תוקף".

 

הימנעות מהעברת הודעה על בחירת הוועד במועד או שינוי הרכבו מהווה עבירה מנהלית בגינה מוסמך הרשם להטיל קנס על האגודה ועל חברי הוועד. הקפדה על ביצוע הוראות הדין, כאמור, תחסוך אי נעימות, טרחה ואף ממון", מסיימים השלושה את מכתבם לקיבוצים.

 

הודעה להנהלות הקיבוצים בנושא הטלת קנסות מנהליים

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים