גלישה קלה לאתר הכלכלה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

גלישה קלה לאתר הכלכלה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 30.8.2012

 

רזי יהל

רזי יהל מאגף הכלכלה ממשיך לדחוף לאתר האגף תכנים בנושאי משק וכלכלה, לידיעת ממלאי תפקידים בקיבוצים. עדכונים אחרונים הם בנושא שיווק חלב, חדשות מ"שולחן מגדלי הכבשים", ודיווח על פרויקט צילום עובדים ברפת - הדור הבא. המדובר בפרויקט שערכה מועצת החלב לטובת רפתני העתיד, במסגרתו התכנסו מעצבי בגדים להפקה מיוחדת של עיצוב בגדי הרפת החדשים. לקראת השנה החדשה ישלח ממועצת החלב לכל רפת לוח שנה עם הרפתנים בביגוד עתידני.

 

עוד מעדכן רזי במכתב לרכזי משק וכוח אדם בקיבוצים, "לאחרונה המלצנו לעבוד עם 'מבט מושבים' בכל הסוגיות הקשורות בגיוס עובדים זרים לחקלאות. בעקבות הצטרפות הקיבוצים הראשונים להתארגנות זו אני שב וממליץ גם למי שטרם עשה זאת - להתקשר עם החברה.

 

את רזי ניתן להשיג בטלפון 052-3893485 וב-razy@tkz.co.il 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים