מבט לימים הבאים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מבט לימים הבאים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 14.8.2012

 

 

מועצת התנועה, שהתקיימה בשבוע שעבר נשאה מבטיה אל "הימים הבאים". זאת כאשר בחרה בהסכמה רחבה את הצוות שינהל את הליך בחירת מזכיר התנועה החדש, לקראת הבחירות שיתקיימו בפברואר 2013. וכאשר קבלה שלוש החלטות חשובות - גם ברמת ההצהרה וגם בהתוויית תכנית לעתיד, בנושא "התרבות הקיבוצית" והמתחייב מכך לגבי פעילות התנועה עצמה, התנהלות הקיבוצים והקשר החשוב עם המערכות האזוריות.

 

המבט ל"הווה" החולף עם מרוצת הזמן הוקדש לסיכום חצי שנת תקציב, אשר מעבר לנתונים הכספיים כלל שתי אמירות חשובות ביותר: האחת - כי כל "קיבוצי ההטלות" שבו לשלם את מלוא מסיהם לתנועה. השנייה - כי בעיקרון וגם למעשה אי תשלום מסים אינו מתיישב עם חברות בתנועה ועל אותם קיבוצים מעטים (שאינם, כאמור, מקרב קיבוצי ההטלות) אשר משום מה מסרבים לשלם מסים או אפילו עושים לעצמם "הנחות" - בלא תיאום ובלא אישור, ייאלצו לקבל החלטה חד משמעית - האם הם משתייכים לתנועה הקיבוצית או אולי מוותרים על שייכות זאת על כל המשתמע.

 

פרוטוקול מלא של המועצה יתפרסם תוך כמה ימים גם באתר הקיבוצים וגם במסמך חתום שיישלח למזכירויות כל הקיבוצים ובנוסף גם לרכזי ועדות התרבות.

 

מצגת הצעות החלטה לאישור מועצת התנועה מס' 2 - 9.8.2012
 

המידע בהרחבה ב-www.kibbutz.org.il

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים