חשיפה לצפון
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

חשיפה לצפון

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.8.2012

 

איציק שפרן

60 משתתפים ביום עיון צפוני בו הושם דגש על שילוב תחומי קליטה, חינוך, בריאות, רווחה, ופעילויות תרבות, בעת תהליך קליטת חברים חדשים בקיבוץ.

 

איציק שפרן, מנהל המטה לצמיחה שארגן את יום העיון, פתח בהסבר שהמידע שיוצג הותאם למציאות בקיבוצי הצפון שרובם מתקדמים עם תהלכי שינוי אורחות החיים לעומת קיבוצי הדרום לדוגמא. עו"ד מיכי דרורי מהמחלקה המשפטית סקר את ההיבטים המשפטיים שעשויים להשפיע על עתידה וחוסנה של הקהילה הקולטת בעתיד. נטע חכים ממחלקת החינוך התעכבה על "שילובם של הילדים וההורים בתהליכי הקליטה", יעל אייזנר הציגה את תחומי הבריאות והרווחה המשיקים לתהליכים אלה, ריקי רז ותלמה להב ממחלקת התרבות סקרו את מקומה של הפעילות התרבותית בקיבוץ כ"גורם מרכזי בשילוב בין קהילה קולטת לקבוצות הנקלטים". לחוגי דיון לפי נושאים שהנחו מנהלי מחלקות מהתנועה, נוסף חוג שהנחה ערן גליק ובו העלו המשתתפים שורה של שאלות מתחומי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית, ונדונו פתרונות שונים לדילמות משותפות.

 

ניתאי קרן הציג מודל היערכות לקליטה תחת הכותרת "אדריכלות קהילתית" ורינת גלילי - המנהלת הנכנסת של אגף החברה סיכמה את יום העיון, בו הושם דגש כאמור על ידע וניסיון שנצבר במחלקות האגף, במטרה לסייע לקיבוצים בשילוב הקהילות.

 

יום עיון נוסף המיועד לקבוצים בדרום יתקיים ביום שני 3/9 באולם הכנסים במשקי דרום. תכנית שתישלח בימים הקרובים, והיא מותאמת לאופי הקבוצים באזור זה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים