שאלה של אופי
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

שאלה של אופי

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.8.2012

 

מאיה שפיר

"אופי הקליטה היום יקבע את אופי הקיבוץ מחר" אומרים במטה השיתופי ומדגישים את חשיבות תהליך הקליטה

 

הגודל לא קובע, אבל... פגישה שנייה של פורום מזכירי קיבוצים גדולים התכנס בקבוצת יבנה, במה שהוגדר "שיתוף בדילמות והתלבטות" של קבוצת עמיתים לתפקידי ניהול בקיבוצים. כך מדווחים אנשי המטה השיתופי בדף קשר ששיגרו למזכירויות. בשלב הבא כבר יתחלקו המשתתפים לקבוצות סביב מכנה משותף. על פי הביקוש יוחלט מה יהיו הנושאים ומה תדירות המפגשים.

 

נושא נוסף בדיווח הוא יום עיון בנושא קליטה בקיבוץ השיתופי, בהשתתפות נציגים מ-32 קיבוצים. את הצורך בקיום יום עיון לקיבוץ השיתופי, מסבירה מנהלת המטה, מאיה שפיר, בשוני מובנה שקיים בין קליטה של חבר לשותפות מלאה עם ערבות ההדדית, רכוש משותף ודרך, לבין בניית הסכמות על אורחות חיים עם מי שבחר לחיות אתך בישוב משותף. השוני הוא בקריטריונים למיון, בסוג ועומק השיח שיתפתח עם הנקלט ובאופי הציפיות ההדדיות. בעידן ההפרטה, החלה המערכת הציבורית להתייחס לפרטים בלבד והפסיקה להכיר במערכת השיתופית כישות. לצורך מימון הבניה אנחנו, כמערכת שיתופית, צריכים לפתח מנגנונים מיוחדים. הבעיות הקשורות לקליטה בקיבוצים השיתופיים מגוונות ולעיתים הפוכות - יש קיבוצים שמתחננים בפני הבנים להגיע, ויש כאלו שאינם יודעים איך להדוף אותם. יש קיבוצים שבונים כל תקופה שכונה חדשה מההון העצמי ואינם זקוקים כלל לחסדי הבנקים ויש - שיתקשו להחזיר את סכום הקרן של ההלוואה. וכמובן רבים אי שם באמצע. ובכל זאת יש נושאים רבים משותפים. "אם רוצים שהקיבוץ ימשיך להתקיים בעתיד, צריך ליצור לכך את התנאים. אופי הקליטה של היום יקבע בוודאות את אופיו ואיכותו של הקבוץ של מחר, לטוב ולרע" ציינה. ביום העיון הוצג ניתוח דמוגרפי וכלכלי מקיבוץ יטבתה, מודל קליטה מפלמ"ח צובה, ומנגנון למימון בניה בתנאי משכנתא בקיבוץ השיתופי בעזרת בנק אגוד.

 

בשורה נוספת במידעון הם הכנות להקמת בית מדרש "מדברים קיבוץ" לפיתוח תרבות השיח הערכי בקיבוצים. מטרות הקמת בית המדרש הן "להרגיל" את קבוצת המובילים החברתיים בקיבוצים "לצרוך" בעצמם סוג זה של שיחה באופן קבוע, באמצעות חוויה של שיח ערכי בקבוצות קטנות.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים