צמיחה: יום עיון לקיבוצים שנכנסים לתהליך
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

צמיחה: יום עיון לקיבוצים שנכנסים לתהליך

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.7.2012

 

איציק שפרן, רכז המטה לצמיחה דמוגרפית

במפגש החמישי של עמיתי צמיחה דמוגרפית מקיבוצים שונים התארחו גם עובדי מחלקות התנועה-חינוך, בריאות ורווחה, והמטה לתרבות, שהציגו למשתתפים את המלצותיהן לשילוב מיטבי של הנקלטים החדשים בקיבוץ כקהילה הקולטת.

 

את המפגשים מארגן המטה לצמיחה דמוגרפית, ועולים בהם שורה של דילמות והצעות לפתרונות שיהוו בסיס להמשך הפעילות של מחלקות התק"צ בשיתוף פעולה עם קבוצת העמיתים.

 

ביום העיון שמכנס המטה לצמיחה, ביום ג', 31/7 בעין השופט, יועלו לדיון מספר דילמות עמם מתמודדים קיבוצים הנמצאים בתחילתם, או בעיצומם, של תהליכי קליטה, בדגש על "מקומם של הילדים בתהליך הקליטה", סוגיות בתחומי בריאות ורווחה ופעילות תרבותית כגורם "בונה קהילה" (התכנית המלאה מופיעה באתר האינטרנט).

 

נציגי הקבוצים בצפון ובמרכז מוזמנים להשתתף. יום עיון נוסף הכולל תכנים דומים ומותאמים לתהליכי הצמיחה הדמוגרפית בקבוצי הדרום, יתקיים ב-4/9 באולם משקי דרום.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים