לקחי השריפה בכרמל - המלצות ליישום בקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

לקחי השריפה בכרמל - המלצות ליישום בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.7.2012

 

יואב מרגלית

יואב מרגלית ממחלקת הביטחון הפיץ לקיבוצים מסמך שחובר לאחרונה ונושא את הכותרת "לקחי השריפה בכרמל - המלצות ליישום בקיבוץ". הלקחים גובשו בידי דובי דקל (רכז הביטחון במרכז המועצות האזוריות), והם מתמקדים בהכנת ישוב למקרה של שריפה ודרכי פעולה עם פריצתה. בהקדמה מסביר יואב, לשעבר בכיר בפיקוד העורף, כי "בכוחה של התגובה הראשונית למזער נזקים. זו צריכה לבוא מתוך הישוב, לכן הכרחי שכל ישוב יכשיר צוות לשעת חרום (צוות חרום ישובי - צח"י)".

 

תמצית הלקחים כוללים התייחסות להכשרת דרכי גישה ומילוט - מומלץ שלכל ישוב תהיה דרך גישה או מילוט חלופית לכניסה הראשית אליו. לקח נוסף מתייחס להרחבת הדרכים הפנימיות וההיקפיות, כך שיאפשרו כניסה לרכבי הכיבוי. הצעה נוספת נוגעת לפסי הפרדה וגיזום עצים - בהקשר לכך מוצע לישובים סמוכי יער ליצור פסי הפרדה בין הישוב ליער. המלצה נוספת להיערכות לשעת חרום היא עריכת מיפוי של ברזי הכיבוי, שילוט מאיר עיניים ובדיקת תקינות תקופתית לשימוש בעת הצורך. כמו כן, מוצע לוודא את קיומו של תיק נוהל חרום ישובי, כולל נוהלי כיבוי אש וגורמי אחריות כמו חשמל, מים ורפואה. אפרופו מים, מציין מחבר הדוח, בעת שריפה יתכן מצב של הפסקת זרם, לכן יש להכין גנראטור ייעודי שיאפשר המשך אספקת מים בישוב. יש להכשיר צוות כיבוי אש מקרב חברי הקיבוץ לצורך המענה הראשוני. באשר לפינוי אוכלוסיה מוצע להכין נוהל פינוי אוכלוסיה מאזור האש או מכלל הישוב, זאת בהתאם לסכנה הנשקפת, אך מודגשת החשיבות להגדיר מראש איך מפנים, לאן מפנים ומי אחראי על רישום התושבים. התייחסות מיוחדת נדרשת לטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, חשוב לקבוע מראש מי אחראי לטיפול ולליווי אוכלוסיה זאת. כמו כן, נדרשת התייחסות מראש לקביעת אנשים שיהיו אמונים על העברת מידע לציבור, עדכון, והפעלת מערך דוברות גם כלפי חוץ לאמצעי התקשורת.

 

לגבי שיתוף פעולה עם גורמים כמו המשטרה וכבאות מודגש כי אלה לוקחים פיקוד כל אחד בתחומו בהגיעם לזירה, לפיכך יש למנות איש קשר מהקיבוץ שיוכל לתקשר עם מערכות אלו.

 

קיבוץ המעוניין להיעזר ביואב מרגלית להטמעת הלקחים מוזמן ליצור עמו קשר בטלפון 050-5550300

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים