תנועה של תרבות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

תנועה של תרבות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.7.2012

 

עמיקם אסם

מה "תרבות" בקיבוץ, מהם עוגניה, תכניה, מי שותף וכמה משקיעים. מועצת התנועה החלה בדיון, תוצאותיו יסוכמו באוגוסט

 

מועצת התנועה ביום חמישי שעבר הוקדשה לנושא "התרבות הקיבוצית" וזכתה לשם החייכני "מועצתרבות". 120 נציגי קיבוצים השתתפו בה, ועל סדר היום הוצבו שאלות הנוגעות לזהותנו כחברה וכתנועה ולאורחות חיינו כ"חבר קהילות שיתופיות" הפזורות על פני כל הארץ.

 

המשתתפים - נציגי קיבוצים שאליהם הצטרפו גם רכזי תרבות מקיבוצים - נחלקו לשישה חוגי דיון, שדנו באותן הצעות החלטה, ובהם באו לידי ביטוי למעלה מ-30 דוברים ודוברות.

 

עמיקם אסם, מהצוות המארגן: "לאחר ריכוז ההערות, ההשגות והתוספות, שביקשו משתתפי הדיונים לצרף לנוסח הבסיסי של ההצעה, שהייתה "על סדר היום", הסתבר, כי נושא התרבות הינו נושא מרכזי בהגדרת זהותו של הקיבוץ, ובאופן בו הוא יכול להשפיע גם על החברה הישראלית. כמו כן הודגש - והדבר יצריך דיון יותר מפורט - כי הפעילות התרבותית בקיבוץ, של הקהילה כקבוצה, ושל כוחות היצירה שבתוכה - אמנים, סופרים ואנשי רוח, מותנית בקיום שיח פנימי מעמיק, בבניית תכנית כוללת ובהקצאה ראויה של משאבים".

 

אסם, ושותפתו בארגון ריקי רז, מנהלת המטה לתרבות, הוסיפו, "התייחסות מיוחדת בחוגים הייתה לאופן בו יכולה וצריכה התנועה להיות גורם משפיע ומעצב בכל הקשור לתרבות בקיבוץ ובכלל החברה. בסעיף זה הודגש, כי בנוסף לרעיונות והצעות מעניינות מתחייבת גם מצד התנועה הקצאת משאבים לצורך הפעלת "מטה תרבות" בהרכב ובמתכונת כפי שמתבקש מגודל התנועה ומצרכי קיבוציה".

 

המועצה הסתכמה בהחלטה, כי כל ההערות והתוספות יצורפו להצעה הבסיסית, על ידי צוות נרחב, מבין משתתפי המועצה. הנוסח הסופי של ההצעה המסכמת יובא לאישור במועצת התנועה הבאה שתתקיים ביום ה' 9.8.2012.

 

למצגת תמונות מהמועצה - לחצו כאן

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים