מחפשים הכרה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מחפשים הכרה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.6.2012

 

ד"ר אבי אהרונסון, מנהל מחלקת החינוך

המזכירות: דיון על השפעת חוק חינוך חינם בקיבוץ, וסדר יום "מועצתרבות"

 

מזכירות התנועה שמעה את סקירתם של אנשי מחלקת החינוך בי אהרונסון (מנהל), נטע טבנקין (חינוך בלתי פורמלי), נירה ואלה (חינוך בגיל הרך), שריתה אפשטיין (כלכלת חינוך) ואורי בראל (נעל"ה וחברות נוער).

 

בשיחה עלו הצורך בהכרת המדינה בייחודיות המערכת הקיבוצית, השפעותיו של חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 על גנים בקיבוץ, שירותי המחלקה לקיבוצים וכיווני התפתחות למתן שירותים נוספים לקיבוצים וליישובים בצורות התיישבות נוספות. עוד נדונו יחסי מערכת החינוך עם הקיבוץ, שיתוף פעולה עם תנועות הנוער ושכר עובדי המערכת גננות ומטפלות.

 

נירה ואלה (יטבתה) פרשה משנתה הפדגוגית והציגה את פעילות מדור הגיל הרך, "נושא חשוב לאור החלטת הממשלה בנושא חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 ואכיפת סטנדרטים על מעונות שבפיקוח משרד תמ"ת. "אנו נדרשים לבחון כיצד לשמר ייחודיות לאור ההחלטות המשמעותיות" הסבירה. בשנה שעברה הוצאו וחולקו לקיבוצים חוברות "תו תקן קיבוצי", התקיימו פגישות באזורים להדרכה על החוק החדש והשפעתו עלינו.

 

אתגר השכר

 

אפרים שפירא, הגזבר, אמר שחייבת להיות הבחנה ומענה לשונות הרבה בין הקיבוצים יש מתחדשים, יש שיתופיים, יש עשירים ויש כאלה שלא יכולים להקצות כל כך הרבה משאבים לחינוך.

 

סמדר סיני, (קידום נשים) התייחסה לשיתוף הפעולה האזורי, "חשוב לסנכרן את העמדה שלנו ושל המועצות האזוריות ולבוא עם מסר אחד לקיבוצים".

 

אבי אהרונסון, מנהל המחלקה דיווח על חברת "קיבוצון", פרי שיתוף פעולה של המחלקה עם חברת סמרטסורסינג למתן שירותי ייעוץ חינוכי לקיבוצים. נסגר חוזה עם נווה אילן ושדה אילן לשנת הלימודים הבאה, ובדיקת שירותי ייעוץ למועצה האזורית אשכול. מדריכות המחלקה ממשיכות לייעץ למוסדות חינוך בפזורה הבדואית בנגב, ולמחלקת החינוך בעיר נצרת.

 

נטע טבנקין, התייחסה לחינוך הבלתי- פורמלי ותנועות הנוער, עליהן אמרה "הם עוד גורם ובקיבוץ בו אין מסגרת חינוך בלתי פורמלי קשה להן לעבוד".

 

רינת גלילי, מנהלת אגף החברה עמדה על ההבדלים בין המערכת "שלנו" בקיבוצים אל מול זו ש"בחוץ". היא הדגישה את העלאת שכר גננות ומטפלות בגיל הרך כאתגר העומד בפני המערכות בקיבוצים, והזכירה כי המלצת התנועה היא לשלם לעובדי החינוך שכר גבוה משמעותית משכר המינימום.

 

אמון במדריכות

 

אהרונסון חזר לנושא תנועות בנוער, "עבודת תנועות הנוער בקיבוצים במשבר גדול. אנחנו מנסים לחבר את החוטים בחצר הקיבוצית". יואל מרשק הציע לבחון "פעילות לפי תוצאות", והציע להוסיף לחזון המחלקה מילים כמו משימתיות, התנדבות, וביטחון.

 

מרקי לוי, המנכ"ל ציין שמחלקת החינוך "מחזיקה עצמה" מהבחינה הכספית עם הכנסה של מעל 4 מיליון ₪תשלום עבור שירותי ייעוץ מדריכות המחלקה והדרכה, דבר המעיד, לדבריו, על שביעות רצון בקיבוצים. "המציאות משתנה בחברה הכללית ובזו שבקיבוץ. צריך לנהל מאבק חכם על מנת לקבל הכרה ממשלתית בייחודיות מערכת החינוך בקיבוץ.

 

מזכיר התנועה, ולוולה, הודה למחלקת החינוך על ההסבר המקיף. "המציאות השתנתה ובמערכות החינוך אצלנו יש ילדים משכונות ההרחבה ומיישובים הסמוכים לקיבוץ. צריך לבחון בזהירות ובחוכמה הכרה ותמיכת המדינה בייחודיות מערכת הגיל הרך אצלנו, אך להיזהר שזה לא יפגע בהכרה בייחודיות בתי הספר שלנו. יש לנו מערכת חינוך טובה ומבוקשת ואנו גאים על כך" סיכם.

 

מועצתרבות

 

התרבות בקיבוץ תועלה על ראש שמחתם של מתכנסי מועצת התנועה הקיבוצית, בסמינר אפעל, בסוף החודש, 28/6. כינוס מועצה ובה נציגי הקיבוצים היא המשך להחלטת ועידת התנועה מינואר האחרון בה הוחלט לקיים דיון רחב על התרבות בקיבוץ כיום.

ישיבת מזכירות התנועה הציגה ריקי רז, מנהלת מחלקת התרבות סדר יום ומתווה מועצת התנועה. אלה נקבעו על ידי צוות היגוי רחב שגיבש מתווה וסדר יום. בפתיחה ובסיום יהיה דיון במליאה, הרצאת פתיחה של דר' מוטי זעירא מנהל המדרשה באורנים שידבר על תרבות קיבוצית מתחדשת, מופע וקטעי נגינה, ופיזור לחוגים לדיון בהצעות החלטה שיובאו לבחינה וסיכום במליאה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים