מגעים עם המינהל
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מגעים עם המינהל

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.5.2012

מזכיר התנועה למנכ"ל המינהל: האגודה השיתופית - חוכר ראשי במלוא הנחלות והמשבצת של הקיבוץ

 

ביום שני, 14.5.12 נפגש ולוולה עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן. בפגישה השתתפו מטעם התנועה גם מיכי דרורי, איציק באדר ויונתן בשיא, ומטעם המינהל מנהלת האגף החקלאי שולה בן צבי והיועץ המשפטי ינקי קווינט.

 

בפגישה שטח מזכיר התנועה בפני מנהל המינהל את עמדת התנועה הקיבוצית, כפי שהתקבלה בזמנו במועצת התנועה והוצגה בפני ועדת רוטקופף, הגורסת את הוצאת המינהל משטח המחנה תוך שמירת מעמד האגודה השיתופית של הקיבוץ כחוכר הראשי של מקרקעי הקיבוץ.

 

כפי שהסביר ולוולה, שמירת מעמדה של האגודה חיוני לצורך עיגון זכויות חברי הקיבוץ במלוא הנחלות והמשבצת של הקיבוץ, לרבות הזכויות הכלכליות הנובעות מכך והזכות לקבוע באופן בלעדי את אוכלוסיית חברי הקיבוץ. "במסגרת זו", נימק, "יתאפשר לקיבוצים לקיים את אורח חיים לפי בחירתם, לרבות רמות שונות של הפרטה בתחומי המגורים והפרנסה, אולם בלא שיפגע מעמד האגודה כחוכר הראשי של כל המשבצת הקרקעית השל הקיבוץ".

 

ולוולה גם הביע דאגתו כי הפרטה מוחלטת של דירות המגורים בקיבוץ כמו גם יצירת מעמדות של תושבים שאינם חברים, כגון בהרחבות הקהילתיות, עלולים לגרום בסופו של דבר לאבדן נכסיו היצרניים של הקיבוץ והפיכתו לישוב קהילתי, תוך פגיעה הן בחברי הקיבוץ והן במרקם ההתיישבותי והחקלאי שהקיבוץ מהווה נדבך מרכזי בקיומו. איומים אלו מקבלים משנה תוקף עקב הקשיים הביורוקרטים, הכספיים והמשפטיים שמערימים הן המדינה והן המערכת המשפטית על הישובים הכפריים, לרבות דרישה לתשלומים גבוהים בגין מגרשי המגורים, חיסול האפשרות לקביעת זהות תושבי הישוב, ועוד.

 

בנצי ליברמן בתשובתו הבטיח לשקול ברוח אוהדת את ההצעות שהועלו, וסוכם על המשך הדברות ויצירת הסכמות לעניין זה. בנוסף, פנה מנהל המינהל ושטח בפני נציגי התנועה את הצורך של המדינה בקרקעות לפיתוח, וביקש לדעת האם הקיבוצים יוכלו לסייע לעניין זה. מזכיר התנועה השיב כי הקיבוצים תרמו ויתרמו תמיד לקידום ופיתוח המדינה, אולם כי גם במקרה זה, טובת העניין תיפתר על הצד הטוב ביותר על ידי גיבוש הסכמות הוגנות, ולא ע"י ניסיון פעולות חד צדדיות וכוחניות.

 

השלכות השיוך - כנסים אזוריים

 

נקבעו מועדי סדרת כנסים אזוריים שמארגנת מזכירות התנועה בנושא קרקעות - החלטה 1155 (979 במקור) של רשות מקרקעי ישראל, והשלכותיה על הקיבוצים והחברים. הכנס בגליל העליון בוטל. בכנסים יציגו מזכיר התנועה ויו"ר צוות הקרקעות, זאב (ולוולה) שור, ועורכי הדין מיכי דרורי ורון רוגין עבודת תחשיב כלכלי שבדקה את המשמעות הכספית של שיוך דירות קנייני ("בעלות") לחברי קיבוצים באזורים שונים בארץ. ותוצג המלצת הצוות.

 

במכתב הזמנה לממלאי תפקידים ומתעניינים נכתב: "מכיוון שאנו (צוות הקרקעות התנועתי) סבורים שקיום מהלך זה בלא מחשבה מספקת על מלוא משמעותו והשלכותיו עלולה להיות בעוכרי קיבוצים רבים, בכוונתנו להציג עמדה שבאה להציע להימנע מלהיכנס או מלהמשיך בתהליך שיוך-דירות קנייני לפי החלטות 751 או 979 ולהמליץ על בחינה של מסלול שונה, על בסיס עקרונות השיוך החוזי.

 

בכנסים נציג הסברים וטיעונים, סיבות שעומדות מאחרי ההמלצה, שיקולים שיש לקחת בחשבון בבחירת החלופה, ויוצג חישוב כלכלי שבוצע על עלות השיוך לחבר הקיבוץ - באזורים השונים. כנס ראשון יתקיים באולם "משקי הדרום" ב-28.5 בשעה 13:00, ידברו זאב (ולוולה) שור, ועורכי הדין מיכי דרורי ורון רוגין. ב-31.5 בשעה 13:00 כנס במילואות שבגליל המערבי. ב-11.6 בשעה 10:00 כנס במועצה אזורית עמק הירדן, שבוע לאחר מכן, ב- 18.6 במשקי עמק יזרעאל בשעה 13:00, וב-27.6 בשעה 14:00 כנס אחרון, לקיבוצי גרנות.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים