התנועה הקיבוצית חושפת את נתוני הפנסיה בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

התנועה הקיבוצית חושפת את נתוני הפנסיה בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.5.2012

 

183 מתוך 190 הקיבוצים עומדים בהקצבת הסכום הקבוע בתקנות: 80 קיבוצים כבר משלמים קצבה חודשית של לפחות 3,400 ₪ . היקף תשלומי הפנסיה בקיבוצים נאמד בכ-490 מיליון ₪ בשנה

 

בתשובה שהגישה השבוע לוועדת משנה של ועדת העבודה והרווחה, בראשותו של ח"כ אילן גילאון, חושפת התנועה הקיבוצית את נתוני הפנסיה בקיבוצים. ועדת המשנה נדרשה להגיש ליו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, המלצות בנושא הפנסיה בקיבוצים.

 

תשובת התנועה הקיבוצית מתייחסת ל-190 מתוך 246 הקיבוצים (ללא "הקיבוץ הדתי") המתנהלים כ"קיבוצים מתחדשים", בהם הכנסת חבר הקיבוץ מקורה בשכר עבודה או פנסיה.

 

מהנתונים עולה כי 183 מתוך 190 קיבוצים משלמים לגמלאים לפחות את סכום הקצבה המחייבת בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש, דהיינו סך של 2,976 ₪, סכום המחושב על פי 35% מהשכר הממוצע במשק ("פנסיית הבסיס"). מקור נוסף לכ-12,500 גמלאים בקיבוצים הוא קצבת זקנה של כ-2,000 ₪ מהביטוח הלאומי.

 

הנתון שהפתיע את עורך הסקר, ראובן בוימל, אקטואר שנשכר על ידי התנועה הקיבוצית כיועץ לנושא הפנסיה, הוא ש-80 קיבוצים (42%) כבר משלמים קצבה העולה על סך של 3,401 ₪ בחודש, דהיינו לפחות סכום של 40% מהשכר הממוצע במשק, שהוא סכום "פנסיית המטרה" המומלצת על ידי התנועה הקיבוצית, סכום גבוה מ"פנסיית הבסיס" המתחייבת מהתקנות. בסך הכול, מעריכים במטה התנועה הקיבוצית, מסתכמת ההקצבה לגמלאים בכ-490 מיליון ₪ לשנה.

 

מסיכום הנתונים עולה ש-103 קיבוצים משלמים לגמלאים סכום שבין 2,976 ₪ ל-3,401 ₪. 7 קיבוצים בלבד (4%), נוכח מצבם הכלכלי, אינם מצליחים כיום לשלם לחבריהם הפנסיונרים את "פנסיית הבסיס".

 

הכנסה נוספת לגמלאי בקיבוץ היא קצבת זקנה מהביטוח הלאומי של כ-2,000 ₪ וכן שירותים מסובסדים מהקיבוץ.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: הבטחת ביטחונם הסוציאלי של הגמלאים הוא בצמרת סדר העדיפויות של התנועה והקיבוצים. הקיבוצים מיישמים זאת בהגדלת הדרגתית של הקצבה המשולמת לגמלאים מתקציב הקיבוץ, או בהפקדה ישירה לקרנות יעודיות, ובהסדרים פנסיוניים מגוונים ובהם קרנות פנסיה וקופות גמל, על מנת שאלה ישמשו כמקור לתשלום פנסיה עתידי לחברי הקיבוץ.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים