סדרת כנסים אזורים בנושאי שיוך דירות וקרקעות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

סדרת כנסים אזורים בנושאי שיוך דירות וקרקעות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.4.2012

 

התנועה יוצאת לסדרת כנסים אזוריים בנושא קרקעות, ושיוך דירות - יתקיימו בחודש מאי ויימשכו ביוני. מועד מדויק יפורסם בימים הקרובים לכל הקיבוצים.

 

בכנסים יציגו משפטנים וכלכלנים את עמדת צוות הקרקעות התנועתי והמלצתו בנושא השיוך המוצע. עמדת התנועה, כפי שפורסמה על ידי המזכיר, זאב (ולוולה) שור, שעומד בראש צוות הקרקעות הקיבוצי, היא שנדרשת חשיבה מחודשת בנושא "שיוך דירות" ומכוון, למעשה, להגדרת זכויות החבר בדירת מגוריו. העמדה התנועתית, כפי שהוגשה לוועדת רוטקופף, המנסחת וממליצה לממשלה מדיניות ניהול הקרקע החקלאית בקיבוץ ובמושב- תומכת במהלך שיוך פנימי לגיטימי של הקיבוץ מול החברים. על כך מוסיף ולוולה, "ראוי לשמר את המצב בו הקיבוץ הינו החוכר הראשי בכל שטח ה"משבצת", ניהול עצמאי וחוקי של חצר הקיבוץ ללא חיכוך או התערבות של מנהל מקרקעי ישראל, כשהקיבוץ חפשי לקבוע בהחלטות פנימיות את רמת ההפרטה והשיוך של הדיור, ובה בעת גם לעגן בהחלטות פנימיות, ברורות, שקופות ומוסכמות את רמת השיוך המתאימה לו ולחבריו". נדבך נוספים בעמדה התנועתית, גורס את קליטת המצטרפים לחברות מלאה בנוהל המקובל בכל אגודה שיתופית קרי - בהסכמת הרוב הנדרש לכך בהצבעה דמוקרטית - וזאת בכוונה לשלבם כחלק בר קיימא מהמרקם החברתי, הכלכלי והפיזי ("הקו הכחול") של הקיבוץ.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים