סיכוי ואתגר בגיל הרך
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

סיכוי ואתגר בגיל הרך

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.4.2012

ד"ר אבי אהרונסון

התנועה הקיבוצית והמועצות האזוריות מברכים על חוק חינוך חינם ויישומו לילדי 3-4, המציב בפני החינוך בגיל הרך אתגר מרכזי - שמירת ייחודו של החינוך בקיבוצים ובמושבים.

 

במערכות הגיל הרך קיימת תכנית פסיכו-פדגוגית שרואה את ההיבטים המערכתיים ארגוניים, הפדגוגיים וההתפתחותיים של הילד והוריו "בעסקת חבילה" שאיננה ניתנת להתרה. יישום החוק מעגן את הקבוץ כרשות חינוך, ומכאן גם את עצמאותו ואחריותו לתת תשובה לכל ילדי היישוב.

 

מחלקת החינוך שמה לעצמה מטרה להשיג הכרה בייחודו של החינוך בקבוץ.

 

הכרה זו משמעה יישומו של תו התקן שהוציאה המחלקה. התמודדות היישוב עם החוק תלווה על ידינו ברובד הפדגוגי, המערכתי והכלכלי, כדי לקבל את ההחלטה המושכלת והמתאימה לו. למטרה זו אנו מגייסים את הנהגות התנועה הקיבוצית והמושבית ואת ראשי המועצות וחברי כנסת. מול הסיכון, קיים גם הסיכוי וביחד נשיג את מטרתנו.

 

אנו נמצאים במרכזו של מאמץ גדול של חברת "קיבוצון", החברה שהקימה מחלקת החינוך עם חברת סמארט להפעלת מערכות חינוך מחוץ לתנועה הקיבוצית. אנו מקווים כי בתשע"ג נתחיל ב-3-5 ישובים שהם כ-10 יחידות. החוק החדש מקשה עלינו, אך אנו מגלים התעניינות רבה.

 

נערכים לשינוי

 

החופש הגדול מתקרב ומחלקת החינוך מציעה לאנשי החינוך סדרת כנסים, ביניהם "בעידן של סערה" - כנס הגיל הרך למנהלות הגיל הרך, למנהלי חינוך ולמנהלי קהילות, ביום רביעי 16.5.2012, סמינר אפעל, בית ברנד.

 

נירה ואלה, מנהלת המדור לגיל הרך מסבירה: בכנס נעסוק בשינויים במדיניות הממשלה, בהשפעותיהם על מערכות החינוך בגיל הרך ועל הקהילות הקיבוציות. נעסוק בהשלכות של השינויים הללו על המערכת בקיבוץ, האוטונומיה הניהולית, המקצועית והפדגוגית שלנו. ד"ר רונית פלוטניק, פסיכולוגית חינוכית בכירה תרצה על "משבר כהזדמנות לצמיחה", נירה ואלה על "תפקיד מנהלת הגיל הרך ביישום תו התקן הקיבוצי", טובה אברבוך, יועצת ארגונית, על אתגרי ניהול במציאות משתנה, וד"ר קלודי טל, על דילמות בחינוך לגיל הרך.

 

במחלקת החינוך צופים השתתפות של כ-400 מטפלות ומנהלות בגיל הרך, ומבקשים להקדים את ההרשמה להשתתפות, בטלפון הטלפון 03-6925331 או בכתובת chinuch@tkz.co.il, או בפקס: 03-6925335

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים