חכמת הרכש
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

חכמת הרכש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 17.4.2012

 

ירון יואל

אתיקה, ניצול יתרון הגודל, וטיפים במוקד כנס ניהול הרכש בקיבוץ

 

הצעות ופתרונות למדיניות רכש "חכם" בקיבוצים יעמדו במוקד כנס שיערך ב-30/4 פרי שיתוף פעולה של הקרן התנועתי לערבויות - קמ"ע, ירון יואל, וארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל. הכנס מיועד: ליושבי ראש ומנהלי קהילה, מרכזי משק, רכזי שירותים, מנהלי כספים, מבקרי פנים וועדות ביקורת, חשבים, ומנהלי רכש.

 

במהלך היום ישמעו הרצאות של כלכלנים, אנשי ניהול ומשפט, על בקרת הוצאות, "מקניות מזדמנות לרכש מנוהל", "אתיקה ברכש הקיבוצי", מינוף יתרון הגודל ברכש, שיקוף "רכש נכון" בדוחות הכספים, טיפים ופתרונות אפקטיביים, ופאנל בהשתתפות מנהלי רכש בקיבוצים.

 

במהלך היום ישמעו הרצאות של כלכלנים, אנשי ניהול ומשפט, על בקרת הוצאות, "מקניות מזדמנות לרכש מנוהל", על "אתיקה ברכש הקיבוצי", מינוף יתרון הגודל ברכש, שיקוף "רכש נכון" בדוחות הכספים, פתרונות אפקטיביים, ופאנל בהשתתפות מנהלי רכש בקיבוצים.

 

יתרון הגודל

 

ירון יואל (מעברות), ממארגנים הכנס מסביר: בקיבוץ עשרות ממלאי תפקידים בתחומים שונים - קהילתיים ועסקיים - שעוסקים ברכש באופן שוטף. "רכש" הוא מדיניות וכללים לביצוע קניות. בחיים מייצרים את מה שאפשר, ומה שלא ניתן - קונים. במרבית הקיבוצים, בשונה ממרבית הארגונים האחרים קונים אבל לא רוכשים. כלומר קונים "דברים" אבל אין מדיניות ואין כללים לביצוע הקניות או שיש מדיניות וכללים אבל לא אוכפים אותם. אנחנו מציעים לקיבוצים לאמץ את התפיסה של רכש מנוהל בקיבוץ, לזהות תחומי רכש שיש הצדקה כלכלית לעסוק בהם, ולזהות נושאים וענפים שיש הצדקה חברתית לעסוק בהם. זאב ועוד, חשוב לבנות כלים - תקנון, נוהל, הנחיות הנהלה - שיגדירו מה "מותר" ומה "אסור", למשל בהקשר לגודל ההזמנה, סוג המוצר, תפקידו של המזמין הפנימי, ותפקיד הרוכש. טיפ חשוב נוסף הוא לממש את יתרונות הגודל, ולקבוע את תחום הרכש כתחום אחריות של אחד מממלאי התפקידים בקיבוץ. הכלים הנדרשים להצלחה ביישום מדיניות רכש, אומר יואל, הם מחויבות של המערכת המרכזית, גיבוי של הנהלת הקיבוץ, הדרכה, הכשרה והסמכה של הקניינים, ותחזוקה לאורך הדרך, באורך רוח ולאורך זמן.

 

הרשמה בפקס מספר 03-6959769 או בפנייה ישירה לרזי יהל באגף הכלכלה razy@tkz.co.il

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים