גלילי עושה סדר
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

גלילי עושה סדר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 8.4.2012

רינת גלילי, מנהלת אגף חברה

מהי פנסיית הבסיס? כמה מגיע לגמלאי יחיד? מנהלת אגף החברה מעדכנת

 

המנהלת החדשה של האגף החברתי במטה התנועה, רינת גלילי, שיגרה לקראת הפסח מכתב למזכירויות הקיבוצים והנהלות הקהילות ובו היא מתייחסת לנושא הפנסיה. "אגף החברה, בשיתוף אגף רכזי אזור-מלווי הקיבוצים והמחלקה המשפטית, מלווים את הקיבוצים והחברים בהבטחת הסדרי פנסיה, לפחות בגובה "תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש" ("פנסיית הבסיס"). רוב גדול של קיבוצים עומד בתקנות אלו וחלקם הגדול אף נותן לחבריו פנסיה הגבוהה מפנסיית הבסיס. כמו כן, אנו ערים למאמצים של הקיבוצים והנהלותיהם להגדיל את גובה הפנסיה בקיבוצם, תוך התחשבות מושכלת במקורות הקהילה, יכולותיה ואחריותה לכלל חבריה.

 

את הצורך במכתב מסבירה גלילי בפניות של כמה מנהלי קהילה, ורצון ליישר קו ולרענן את הכללים העיקריים של "פנסיית הבסיס" (כיום 2,976 ₪). הזכות לפנסיית הבסיס אינה מותנית בהכנסות החבר מעבודה או בזכאות לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי (הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי מצטרפת לפנסיית הבסיס). כלל שני הוא שפנסיית הבסיס ניתנת לכל אחד מבני הזוג בנפרד, ואינה מותנית בהכנסות בן או בת הזוג. כלל נוסף הוא שבקיבוץ המתחדש הזכאות לפנסיה אינה מותנית בוותק החבר. כלומר, החבר זכאי לקבל מהקיבוץ את מלוא הקצבה בלא קשר לוותק שלו בקיבוץ. יחד עם זאת, רשאי הקיבוץ לקבוע כללי זכאות באשר לסכום הפנסיה, העולה על פנסיית הבסיס ובכלל זה קריטריון שנות וותק החבר בקיבוץ.

 

נקודה נוספת במכתבה, הגם שגיל הזכאות לפנסיה הקיבוצית נקבע על פי תקנון הפנסיה של כל קיבוץ, על הקיבוץ חלה חובת תשלום פנסיה, לנשים ולגברים, לכל המאוחר, מגיל 67. ככל שקיבוץ קבע גיל זכאות לפנסיה הגבוה מגיל הזכאות לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, על נשים המקבלות קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי ואינן עובדות, חלים כללי "רשת הביטחון", כעל כלל חברי הקיבוץ בגיל העבודה. יחד עם זאת, רשאי הקיבוץ לפטור נשים אלה מחובת עבודה לשם הכללתן ב"רשת הביטחון", בתנאי שהמשפחה עומדת בשאר כללי "רשת הביטחון".

 

השכר הממוצע במשק

"פנסיית הבסיס" לשנת 2012 (35% מהשכר הממוצע במשק)

"פנסיית הבסיס המומלצת ליחיד" (תוספת 25% ל"פנסיית הבסיס")

"הפנסיה המומלצת"- 40% מהשכר הממוצע במשק

8,503

2,976

3,720

3,401

 
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים