האגודה במרכז
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

האגודה במרכז

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 8.4.2012

 

אודי פלד, מנהל אגף כלכלה

שנתון נתוני כלכלת הקיבוצים מראה בפרק על "אורחות חיים" כי בסוף שנת 2011 התנהלו 200 קיבוצים לפי מודל "הקיבוץ המתחדש", 60 קיבוצים מתנהלים כקיבוץ שיתופי-קלאסי ו-14 לפי מודל ביניים "המשולב".

 

במטה התנועה מדגישים לקיבוצים בביקורים ובכנסים להתייחס לבעלות המשותפת של חברי הקיבוץ בנכסי הייצור בסיס לקיום מערכות ערבות הדדית ושותפות בין חברי הקיבוץ. בחלק מפירות הנכסים היצרניים נשאר בידי הקהילה, ומהווה מקור כספי להבטחת הסיוע לבעלי צרכים מיוחדים, תשלום הוצאות בריאות חריגות שאינן כלולות ב"סל הבריאות" ובביטוחי בריאות משלימים, תשלום פנסיה הוגנת לחברים הוותיקים, ולתחזוקת התשתיות הציבוריות, קיום התרבות והנוי.

 

"הרחבה" זה פאסה: עוד מראים הנתונים על האטה ברורה בתכנון והקמת שכונות חדשות - "הרחבה" - לצד הקיבוץ. את הסיבות תולה מנהל אגף הכלכלה, אודי פלד (רמת יוחנן) בשיפור המצב הכלכלי במרבית הקיבוצים, בריבוי הקיבוצים שעברו למסלול קליטת המצטרפים כחברים בקיבוץ, וגם הגבלות תכנוניות והגבלות מספר יחידות הדיור בתשתיות הקיימות, ותובנות קיבוצים על קשיים הנובעים מהשוני ולעיתים ניגודי האינטרסים שבין חברי הקיבוץ לתושבי ההרחבה. תמונת מצב שנת 2011 מראה שב-130 קיבוצים - 53% מכלל הקיבוצים - אין שכונת הרחבה, ב-80 קיבוצים היא מאוכלסת מלא או חלקית, וב-40 קיבוצים נוספים השכונה בתכנון או בבנייה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים