מעבדות לחירות - גרסת הקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מעבדות לחירות - גרסת הקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.4.2012

 

זאב (ולוולה) שור

אוכלוסיית הקיבוצים - 140,000 נפשות: הגדולה אי-פעם

 

כך עולה מסיכום "שנתון הקיבוצים". 70% מהקיבוצניקים מתגוררים בצפון ובדרום הארץ.

מזכיר התנועה הקיבוצית: "המצטרפים לקיבוץ מצאו קיבוץ בטוח יותר בעצמו ובעתידו, המיישם אורח חיים הוגן וצודק"

 

אוכלוסיית הקיבוצים מונה כיום כ-140,000 נפשות, והיא הגדולה ביותר שנרשמה בקיבוצים מאז ומעולם. כך מגלה "שנתון הקיבוצים", שמפרסמת התנועה הקיבוצית.

 

הנתונים עליהם מבוסס השנתון לקוחים מתוך הדוחות הכספיים ודיווחים אחרים שנמסרו על ידי כל הקיבוצים. מרבית הנתונים הכלכליים מתייחסים לשנת 2010, אחרים לשנת 2011. את הנתונים אספו מלווי הקיבוצים מטעם מטה התנועה ואגף הכלכלה, ניתוח הממצאים ועריכת השנתון נעשו על ידי הכלכלנית שלומית ארבל.

 

מהפכה דמוגרפית: 85% מהקיבוצים קולטים חברים חדשים

 

בשנת 2004 עמדה אוכלוסיית הקיבוצים על 115,000 נפשות, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כיום כבר מונה אוכלוסיית הקיבוצית 140,900 נפשות. אוכלוסיית הקיבוצים נמצאת ברובה בפריפריה, מראים הממצאים. מעל 70% מהקיבוצניקים מתגוררים ביישובים הנמצאים במחוזות בצפון ובדרום הארץ, פחות מ-20% באזור השרון והמרכז. כמות האוכלוסייה הממוצעת לקיבוץ היא 500 נפשות.

 

מנופי הצמיחה היו תחילה שכונות הרחבה שהוקמו בחלק מהקיבוצים, אך בשנים האחרונות התופעה המרכזית בכ-200 קיבוצים היא קליטת המצטרפים לחברות מלאה בקיבוץ, כחברי קיבוץ לכל דבר, שהוא מסלול ה הקליטה הפופולארי ביותר כיום.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור מסביר: "בשנים האחרונות מתרחשת בקיבוצים מהפכה דמוגרפית - נעצרה ההגירה השלילית, יש יותר מצטרפים לקיבוץ מאלה העוזבים אותו - מציאות הפוכה לזו שאפיינה את שנות המשבר בקיבוצים. המצטרפים בהמוניהם מצאו קיבוץ בטוח יותר בעצמו ובעתידו, עם איכות חיים, בסביבה כפרית, המקיים אורח חיים הוגן וצודק, ומיישם מערכות ערבות הדדית וביטחון סוציאלי.

 

ממצאי השנתון מראים שהגידול הדמוגרפי - בעיקר במשפחות צעירות עם ילדים - "הצעיר" את אוכלוסיית הקיבוצים, והביא להתמלאותם מחדש של גני הילדים. נתוני הקיבוצים מראים שלמעלה מ-20% הם ילדים עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה.

קליטה תופסת בשנים האחרונות מקום מרכזי בחיי הקיבוץ. 60% מהקיבוצים מצהירים שהם קולטים "בנים" ו"חיצוניים". 26% קולטים "בנים בלבד" ו-14% מהקיבוצים לא מנהלים מסלול קליטה.

 

מקורות ההכנסה: תעשייה, חקלאות, תיירות ועוד

 

סך הכנסות הקיבוצים בשנת 2010 הסתכמו בכ-30 מיליארד ש"ח. הרווח הגולמי הסתכם ב-10 מיליארד ₪ - זהה לשנת 2009, זהה לשנת 2009 היה גם הרווח התפעולי שהסתכם בכ-6 מיליארד ₪. ההכנסות הן מתעשייה, חקלאות, תיירות ועבודה.

 

פילוח ההכנסות מראה שהתעשייה היא המרכיב המרכזי - 20 מיליארד ₪, תפוקת 250 מפעלי התעשייה, אשר 72% מהם בפריפריה, ומועסקים בהם 30,000 עובדים.

 

חלקם של הקיבוצים בתפוקה התעשייתית של מדינת ישראל מסתכם בכ-7% ממחזור כלל המכירות, וכ-9% מסך מחזור הייצוא, גדול בהרבה משיעור אוכלוסיית הקיבוצים באוכלוסייה.

 

חקלאות: סך ערך הייצור החקלאי בקיבוצים הסתכם בשנה שעברה בכ-6 מיליארד ₪. הענפים המובילים במשק הם רפת חלב, גידולי שדה, פירות והדרים, בקר, ופטם. הקיבוצים משתמשים לגידולי חקלאות בלמעלה מ-2 מיליון דונם קרקע חקלאית, מרביתה לגידולי שדה, והיתר מרעה, ומטעים.

 

לפתיחת השנתון בקובץ פידיאף - לחצו כאן

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים