עידן הצמיחה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

המלצת התנועה: עידן הצמיחה

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית - 15.3.2012

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

מזכיר התנועה הקיבוצית ממליץ: קליטת המצטרפים לחברות מלאה, מנגנוני ערבות הדדית, שיוך דירות פנימי, ושמירת הבעלות על הנכסים והקרקע בידי האגודה

 

מזה כמה שנים אנו עדים לתנופה גדולה של קליטה בקיבוצים. זו בשורה חשובה לא רק לקיבוצים עצמם, אלא גם לפריפריה הישראלית, בנגב ובגליל - מקומות אותם יישבו ובהם יושבים עד היום למעלה מ-75% מהקיבוצים, שהראשון בהם, דגניה א' שבעמק הירדן, נוסד, כידוע, לפני למעלה ממאה שנה.

 

חשוב לציין, כי בהמלצת התנועה ובעידודה, מרבית הקליטה הנה לחברות מלאה, עם כל הזכויות והחובות הנובעות מכך, והכוללות - בכוונת מכוון ובהסכמה הדדית - את שילובם המלא גם במרקם הפיסי של המחנה הקיבוצי (קרי, בגבולות של מה שמכונה "הקו הכחול").

 

עמדתנו היא, כי קליטה זו, המביאה עמה לקהילה הקיבוצית אנשים חדשים לא כ"שכנים" בלבד, ("תושבים"), אלא כשותפים לכל דבר ("חברים מלאים") מחוללת צמיחה חברתית וכלכלית הטובה הן לקיבוץ והן לנקלטים עצמם.

 

אנו שמחים לקבוע, כי עמדה זו מקובלת כיום על מרבית הקיבוצים, שכל אחד מהם שואף בדרכו לכונן קהילה אותנטית, שוויונית ותומכת, ובה בעת גם לאייש את נחלותיו ולמלא בכך את מחויבותו להמשכיותה של צורת חיים שיתופית, יצרנית וחקלאית זו, על תרומתה המוכרת לחברה וגם לכלכלה הישראלית.

 

הבנים חוזרים

 

מה שמחזק ביותר את הכיוון הזה בהתפתחות הקיבוץ היא העובדה המשמחת, שזהו גם רצונם של מרבית המבקשים להיקלט בקיבוץ ובהם, בעיקר, בנים ובנות, שבגרו, הקימו משפחות ורוצים לשוב הביתה לקיבוץ בו גדלו והתחנכו, בו נטועים שורשיהם ומשפחתם, ובו הם רוצים לבנות את חייהם כחברי קיבוץ.

 

על בסיס אותה נקודת מוצא מתקיימת כיום בקיבוצים חשיבה מחודשת בנושא "שיוך דירות", אשר מכוון, למעשה, להגדרת זכויות החבר בדירת מגוריו. אין מדובר עוד על הפרטה מוחלטת של המגרשים והדירות והעברתם לבעלות מלאה של החברים – אשר מעצם טבעה כפופה להחלטות הקשות והמשתנות תדיר של מנהל מקרקעי ישראל, רשויות התכנון וגורמים משפטיים שונים , אלא על מהלך פנימי לגיטימי של הקיבוץ , המשקף גם את עמדת התנועה, כפי שהוגשה לועדת רוטקופף שאמורה לקבל המלצות בנושא המקרקעין במושבים ובקיבוצים. עמדתנו היא שראוי לשמר את המצב בו הקיבוץ הינו החוכר הראשי של משבצת הקרקע שלו ובה בעת גם לעגן בהחלטות פנימיות, ברורות, שקופות ומוסכמות את רמת השיוך המתאימה לו ולחבריו.

 

יסוד נוסף בתהליך צמיחתו של הקיבוץ הוא הרצון לשמר ולפתח בו משק יצרני ומתקדם בתחומי החקלאות, התעשייה, התיירות, המסחר וכד'. את זה עושה הקיבוץ, קודם כל, תוך שימוש מושכל באמצעי הייצור שברשותו, כשלכך מתחברת מגמה של עידוד יזמויות של חברים שונים לצורך פיתוח עסקים זעירים, סדנאות יצירה שונות, והתמחות גם במה שמוגדר כ"מקצועות חופשיים". מהלך זה מביא אמנם חברים לא מעטים לחיפוש עבודה בתחום מקצועם גם מחוץ לחצר הקיבוץ, אך אין בכך - לא מבחינת הכוונה ולא מבחינת התוצאה – כדי להוות תחליף לקיומו ולפיתוחו של הקיבוץ כקהילה כפרית שיתופית, חקלאית, יצרנית ויוצרת, שאיננה ומעולם לא הייתה "יישוב שינה פרברי".

 

האגודה במרכז

 

ניתן, אפוא, לסכם את מאפייניו של תהליך הקליטה והצמיחה בקיבוצים בתקופה הנוכחית בשלוש נקודות עיקריות:

 

ראשונה - קליטה של אנשים לחברות מלאה בנוהל המקובל בכל אגודה שיתופית, קרי - בהסכמת הרוב הנדרש לכך בהצבעה דמוקרטית - וזאת בכוונה לשלבם כחלק מהמרקם החברתי, הכלכלי והפיזי ("הקו הכחול") של הקיבוץ.

 

שנייה - המשך קיומה של החכירה הראשית של הקיבוץ בכל שטח ה"משבצת" וניהול עצמאי וחוקי של חצר הקיבוץ, ללא חיכוך או התערבות של מנהל מקרקעי ישראל, כשהקיבוץ חפשי לקבוע בהחלטות פנימיות את רמת ההפרטה והשיוך של הדיור.

 

שלישית - קידום צמיחתו והתפתחותו של הקיבוץ כאגודה שיתופית חקלאית ויצרנית, תוך מתן אפשרות ליזמויות אישיות של חבריו בתוכו ו/או מחוצה לו.

 

אנו מקווים כי בפעולה נכונה, נוכל ליישם את האמור לעיל וגם לקבל את ברכתם ואת שיתוף הפעולה של מוסדות המדינה הרלבנטיים, וכך נצעיד קדימה את הקיבוצים, שמעבר להיותם עמוד שדרה מרכזי בחברה ובכלכלה הישראלית זה למעלה ממאה שנים, הם מוכרים ומוערכים על ידי רבים כנכס תרבותי וחברתי ייחודי לא רק בארץ כי אם בעולם כולו.

 

אנו מאמינים, על כן, כי בעשותנו זאת, אנו פועלים, לא רק לטובת הקיבוצים וחבריהם, כי אם גם לטובת המדינה כולה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים